pondělí 6. dubna 2015

Velikonoce 2015


Velikonoce 2015
Svatý týden, tento týden svatý!
Neděle začala s palmovými ratolestmi: spousta lidí a tolik pletených a ozdobených palmových ratolestí. Vydali jsme se na pochod, jako tehdy obyvatelé Jeruzaléma, kteří dnes vítají Ježíše jako Syna Davidova. Ale už v pátek se mu budeme posmívat...?

V úterý odjíždím do Bouaru, kde se ve středu účastním slavné mše se svěcením olejů, které předsedá biskup. Při této mši je biskup obklopen kněžími, kteří obnovují své kněžské sliby. Po homilii biskup žehná svaté oleje (olej katechumenů, olej nemocných a křižmo). Je nás 30 kněží z téměř všech 12 farností z celé diecéze. Je krásné být spolu, modlit se a přemýšlet nad krásou a vděčností daru kněžství, které nás spojuje a které nás zavedlo do tohoto kouta světa z různých zemí! 

Zelený čtvrtek je dnem vzpomínky na ustanovaní eucharistie, kněžství a přikázání lásky: Ježíš při poslední večeři umývá nohy apoštolům. A i já v Bozoum úmývám nohy 12 dětem ze sboru...

Velký pátek vzpomínáme na umučení a Ježíšovu smrt. Při odpoledních obřadech čteme pašije svatého Jana. Modlíme se také za všechny lidi, kteří trpí, zvláště za studenty z Keňské Garissy a za všechny křesťany, kteří zemřeli kvůli své víře. 

Bílá sobota je den plný ticha a čekání. Ježíš je mrtev. Ale my víme, že ne navždy!

Ráno chystám osvětlení a mikrofóny na velkou Vigilii, která se uskuteční večer venku před kostelem. V 19 hodiny začínáme: všude je tma, jen oheň narušuje noc: to je moment, kdy zapalujeme velikonoční paškál, symbol Krista - Světla světa.

Po čteních následuje křest 135 dívek, chlapců, mladých a dospělých. 27 lidí přistupuje k prvnímu svatému přijímání a slavíme 3 svatby. Je to plodná noc plná radosti nás všech! A když mše skončí (ve 22:30!), lidé se vrací do města a celou noc naplňuje Bozoum zpěv a tance!

Na Velikonoční neděli slavíme mši svatou v 8:30, nově pokřtění jsou v první lavici. Během přinášení obětních darů přitančí jedna žena a utírá pot z tváří novokřtěnců. Obraz, který promlouvá o něžnosti a radosti pro tyto nové křesťany!

Krásné Velikonoce vám všem!

Pro ty, kteří chtějí... italská televize (RaiNews) udělala velmi pěknou reportáž o Středoafrické republice. Samozřejmě... je tu i Bozoum! Zde: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Angeli-della-savana-6dc624f4-17c8-4a7b-804f-67fe31cf81a7.html
Domenica delle Palme a Bozoum
Dimanche des Rameaux à Bozoum

Messa Crismale nella Cattedrale di Bouar
Messe Chrismale à la Cathédrale de Bouar