pondělí 20. dubna 2015

Biřmování v Bozoum

Biřmování v Bozoum
Jsem v psaní trochu ve skluzu... a už se ozývají někteří, mají o mě starost. Díky, ale vše je v pořádku. Jen že dnes v neděli tu máme biřmování, a chtěl jsem počkat, až budu mít nějaké čerstvé fotky.
Biřmování je jednou ze sedmi svátostí, která "potvrzuje" křest. Je to jako by vstup do dospělé víry. Biskup učiní velmi starobylé a pěkné gesto: modlí se a vkládá ruce, a tím žádá Boha, aby poslal svého Ducha svatého na křesťany, kteří chtějí žít svou víru vážně.
V letošním roce jsme tady v Bozoum shromáždili biřmovance z města a nejbližších vesnic.
Celý týden jsem spolu s otci Enricem a Norbertem pracovali: zkoušeli jsme znalosti z katechismu a připravovali chlapce, dívky, mladé lidi i dospělé k tomuto důležitému okamžiku.
V sobotu odpoledne konečně přijíždí otec Mirek, polský kněz, vikář diecéze. Biskup nemohl přijet, protože mu není moc dobře. Posílá své pozdravy a láhev whisky... a to nás utěšuje v jeho nepřítomnosti! Ale také s vděčností děkuje za naši odvahu a práci, kterou jsme vykonali v těchto dvou letech války a napětí. A to nám udělá větší radost než whisky!
Dnes v neděli 19. dubna je velký den. Od rána jsou všichni biřmovanci připraveni. Téměř všichni jsou oblečení v červené barvě, což je barva, která připomíná Ducha svatého, ale i mučednictví, extrémní gesto odvahy v rozhodnutí se následovat Krista ...
Je jich mnoho! Z Bozoum 98 a 50 dalších ze čtyř nejbližších vesnic.
V půl deváté začíná slavení mše. Mnoho přítomných lidí, velká účast a mnoho modliteb. Jsme nablízku těmto bratřím a sestrám a také prosíme Boha, aby obnovil v každém z nás dary Ducha svatého.
A v 11:30 jsme se ukončili mši a jdeme ven z kostela s nově biřmovanými, abychom je ještě  závěrečnou modlitbou svěřili do ochrany Panny Marie.


La più piccola delle AWADODO (le danzatrici liturgiche)
La plus petite parmi les AWADODO (les danseuses liturgiques)