sobota 21. března 2015

Zpět v Bozouml'omaggio dei bambini dell'Asilo
l'hommage des enfants de l'école Maternelle

Zpět v Bozoum
Tak jsem znovu v Bozoum! Po týdnu cestování jsem se ve čtvrtek večer vrátil do Bozoum.
V úterý ráno jsem nastoupil do letadla v Paříži, a kolem 15:30 jsme dorazili do Bangui. Vyzvednout zavazadla a opustit letiště je vždycky trochu dobrodružství!
Otec Federico mě vyzvedl a jedeme na Karmel. Tentokrát jsme jeli přes "Km 5": což je čtvrť, ve které byl až do roku 2013 velký trh, a kde žilo mnoho muslimů, většinou obchodníků. Je to poprvé, co tu po téměř dvou letech projíždím, a je smutné vidět devastaci, ke které tu došlo: zničené domy, sutiny, téměř žádná hospodářská činnost...
Ve středu ráno jsem odjel do Baora, kam jsem dorazil brzy odpoledne. Zde působil mnoho let (a i v posledním období) otec Renato, který zemřel v Itálii 9. března. Ve čtvrtek ráno jsem se zúčastnit velkého slavení eucharistie ve farním kostele, které předsedal biskup, a obětoval ji za otce Renata. Bylo tam mnoho lidí také z vesnic, kde O. Renato vykonával kněžskou službu. Mše byla velmi intenzivní, s mnoha písněmi a velkou účastí. Přišly také děti ze školky, které nakonec v tom všeobecném dojetí, vzdávají otci jednoduchý hold.
Vracím se do Bozoum, kde mě čeká plno nevyřízené práce... Právě tento týden na severu proběhly útoky proti drobným živnostníkům (nejméně 8 úmrtí) a v Bozoum, v reakci na to, někteří antibalaka vyplenili dvě prodejny (bez zásahu Modrých přileb, které jsou ve městě...).
V pátek ráno setkání s mladými ve farnosti, se kterými pořádáme každoroční pouť, té se účastní alespoň 200 lidí, a která nás za čtyři dny dovede až do Bossemptele, 87 km vzdáleného... Je to pouť modlitby, víry a svědectví o míru...
Poslední novinky: pokud vše půjde dobře, tak tady v Bozoum budeme mít brzy radiový systém (rádio), který bude sloužit k vysílání formačních kurzů a vzdělávání...La Chiesa di Baoro
L'eglise de Baoro
P.Renato