neděle 1. března 2015


Sny velké i malé...
Neděle 22. února je první nedělí postní: tady v Africe má toto období zvláštní náboj, protože je to doba přípravy katechumenů na křest, který budou slavit o Velikonoční noci.
Po slavení eucharistie jsme vyšli z kostela, a na prostoru před kostele začaly téměř vojenské manévry...: skauti slavili výročí založení, a asi šedesát chlapců a dívek skládají skautský slib, jsou v kompletní uniformě, všude prapory, zpívají se písně a... objeví se i slzy dojetí!
V pondělí odpoledne jsem doprovázel Paula Silvestro do školy. Přednášel během hodin pro chlapce a dívky ve třetí a páté třídě gymnázia na téma: teorie marketingu ve firmě. Vlastně to byla tak trochu pohádková přednáška, které jim měla pomoci snít, aby se současná krize stala příležitostí. Vyprávěl příběhy lidí, kteří věří a pracují, a kterým se z jejich snů stala trampolína do ještě krásnější reality...
Práce dobrovolníků (Maria, Maurizia a Paola) pokračuje, i když svítí slunce, všude je prach a nedostatek vody (čerpadlo zlobí a nefunguje tak, jak by mělo).
Přípravné práce jsou téměř dokončeny a začne se s instalaci solárních panelů.
Já jsem se mezitím věnoval dalšímu snu: tiskárně na noviny, a to alespoň na úrovni farnosti, aby si lidé mohli něco přečíst a měli pár informací a trochu formace.
Díky těm, kteří pomohli realizovat další sen!

A příští sobotu, 14. března, budu v Praze. Příležitost k setkání bude v 18
hodin v klášteře u Jezulátka, Karmelitská 9. Prosím, abyste případnou účast
dopředu nahlásili mailem
pavel.pola@siriri.org