neděle 4. ledna 2015

Díky!Díky!
Dobrý nový rok! A dobrý odjezd! Zítra, v pondělí 5. ledna, se konečně zas vracím do Středoafrické republiky. Po měsíci v Itálii (a na jiných místech...) jsem zas připraven vrátit se domů, do Bozoum. Nejbližší měsíce budou dost náročné (ale které nejsou??): situace, jaká je v zemi, příprava zemědělského veletrhu, další důležité úkoly jako je práce ve školách, pokračujeme v povzbuzování a dodávání odvahy, návštěvy a cestování. A na tom všem spolupracovat s mnoha lidmi, kteří uprostřed destrukce v zemi tvoří nové krásné věci. 
Odjíždím rád, ale jsem také moc vděčný za tuto etapu, kterou jsem teď v Itálii prožil. Setkal jsem se s velkým zájmem a pozorností a doufám, že jsem nikoho nezklamal. Mnoho přátel, mnoho rodičů a spousta lidí mi dodala odvahu novým zájmem a často konkrétními gesty spoluúčasti a ochotou dělit se. Což je ve chvílích krize, která stále trvá, velmi důležité!
Setkání, nově vytvořená a vytištěná kniha ("Manuál filosofie"), slavení ve farnostech, ve společenstvích s řeholnicemi a kněžími, schůzky... Všechno posloužilo k poznání té části světa, ve které je Středoafrická republika (dvakrát větší než je Itálie) a také pomohlo k rozšíření srdce.
Děkuji mému rodnému městu Cuneo, které s taktem a určitou zdrženlivostí projevilo svou pozornost a zájem. 
Odjíždím s velkou radostí, částečně protože vím, že mě provázíte v modlitbách, v myšlenkách a také vděčen za předávání informací. Děkuji vám všem!
A ještě jedno poděkování - tento blog vychází v několika jazykových mutacích (italsky, francouzsky, anglicky, španělsky, německy a česky), má už víc než 105 000 shlédnutí!
Velký dík tedy patří překladatelům: p. Juanovi Montero za španělštinu, Ludmile a Martinovi za češtinu, p. Raffaelovi a Chiara za angličtinu, Regine za němčinu...
Děkuji vám všem!