sobota 8. listopadu 2014

Velká gesta jednoduchých lidí a malá gesta těch velkých...
Velká gesta jednoduchých lidí a malá gesta těch velkých...

Před pár týdny
jsem přišel s návrhem zorganizovat sbírku potravin a peněz pro 200 muslimů, kteří zůstali v Bozoum. Většina z nich jsou ženy a děti, většina jejich mužů (ti jsou nejvíce ohroženi) byli nuceni uprchnout v lednu kvůli hrozbám ze strany anti-balaka.
Jednou za měsíc děláme při nedělní mši ještě druhou sbírku, jako pomoc pro ty nejchudší. V neděli 2. listopadu"moji" křesťané překvapili: vytvořili dlouhou řadu a začali pochodovat před oltář s maniokem, arašídami a dalšími produkty a penězy pro muslimy. Pomoc pro ty, kteří v současné době trpí v Bozoum nejvíc. Úžasné gesto, navíc s takovou vytrvalostí! Normálně nepřesáhne nedělní finanční sbírka částku 15 až 20 eur, zatímco sbírka této neděle byla 70 eur... Velké gesto, plné touhy po odpuštění a lásce, od jednoduchých lidí v Bozoum!
V neděli odpoledne jsem jel spolu s mladými lidmi, kteří pracují pro nevládní organizace v Bozoum, navštívit rýžová pole. Je vždy zajímavé sledovat pečlivost dobře odvedenou práci místních lidí, kteří tam pracují!
V pondělí jsme měli návštěvu zástupců OSN, pracujících zde v rámci MINUSCA, akčního programu vojenských mírových sil, v oblasti zajištění bezpečnosti a také jako podpora vlády a spravedlnosti.

Mají mnoho možností, ale (ještě stále) je vidět jen velmi málo výsledků. Přestože disponují několika tisíci vojáky, stále dochází k vraždám a útokům. A dokonce i hlavní silnice 1. třídy, jediná pozemní spojnice mezi hlavním městem Bangui s Kamerunem, je v rukou zločinců, kteří přepadávají a okrádají auta, i ta s humanitární pomocí, kradou všechno...
Mnoho možností a zdrojů, mnoho a mnoho peněz a jen tak malé výsledky! Sobota 8. listopadu bude krásným časem slavení a naděje. Proběhne slavnostní zahájení a začátek činnosti Domu míru, o jeho vybudování se zasloužila organizace ACTED. Narychlo ji postavila pro setkávání Sboru moudrých, skupiny lidí, kteří se tady v Bozoum, kde stále nefunguje samospráva, zasazují o fungování aspoň špetky míru a spravedlnosti.
Nepřestáváme doufat!!!


 
Le offerte per le famiglie musulmane
les dons pour les familles musulmanes de Bozoum