sobota 1. listopadu 2014

Šatičky na panenky


Šatičky na panenky

Krásný týden, který končí krásnou slavností Všech svatých, kterých je skutečně tolik! 
Začali jsme ten týden setkáním s některými z dvou set muslimů, kteří zůstali v Bozoum. Většina z nich jsou ženy a děti, protože muži museli uprchnout v lednu a únoru kvůli válce. 
Pomáháme jim už několik měsíců a budeme v tom pokračovat, aby se tato přítomnost stala semenem míru a bratrství, které mohou pomoci všem k příjetí druhých a k vzájemnému respektu. A zítra křesťané z Bozoum udělají sbírku právě pro ně. 
V pondělí jsem odjel do Bouar, kde jsme se setkali během diecézního zasedání pro pastoraci také s biskupem: setkání se zúčastnili zástupci všech dvanácti farností diecéze, v jeho průběhu jsme uvažovali nad tím, co právě prožíváme. Sešlo se asi šedesát kněží, sester a laiků. Tolik naděje a radost z dávání a konání něčeho, i navzdory strachu, ohrožení, napětí. Naše myšlenky se obracejí často k polskému knězi z  Baboua, otci Mathieu, který je už déle než dva týdny v rukách rebelů. Ale ani toto, ani mnoho problémů této země, nemohou uhasit naději! 
Je příjemné se setkat, ale ještě lepší je sdílení toho, co děláme a pokoušet se dělat ještě víc pro dosažení míru a aby všude zazářil Kristův pokoj. Ve velkých i malých věcech. Zrovna nedávno mi jedna sestra řekla, že nějaká žena porodila holčičku, ale byl to velmi předčasně. Holčička byla tak malinká, že sestra pro ni nemohla sehnat žádné oblečení. Pak jedna z nich kdesi našla krásnou panenku... a šatičky, které byly tak akorát pro to malinké dítě! 
Když jsem se vrátil zpátky do Bozoum, tak jsem měl schůzku se zástupci různých nevládních organizací, působících ve městě; ve čtvrtek a v pátek jsem měl setkání s učiteli naší školy sv. Augustina, kde proběhlo hodnocení žáků za první měsíc, který uplynul od začátku školy. 
Přeju všem pěkný svátek Všech svatých!Ragazze e ragazzi del nostro Foyer
Les filles et les garçons  du Foyer