středa 19. listopadu 2014

Připravit, pozor, start!

Připravit, pozor, start!
Po otevření Maison de la Paix (Domu pokoje), se pravidelné týdenní zasedání Comité des sages (Rady moudrých), které děláme každé pondělí v osm hodin ráno, konalo v těchto nových prostorách.
Zde jsem měl možnost potkat všechny ty, kteří v Bozoum pokračují v promírovém úsilí a ve snaze zabránit šíření napětí a násilí.
Po skončení setkání jsem odjel do Bouar, 250 km vzdáleného města, kde jsem absolvoval několik setkání. V těchto dnech se zdálo, že osvobození uneseného polského kněze z Baboua, otce Mathieu, by mohla být snad otázka už jen několika hodin. Místo toho... nic. Už jsou to čtyři týdny, kdy se dostal do zajetí rebelů...
V úterý jsme se zúčastnil setkání se spolubratry karmelitány z Bouar (Yole a St. Elia), Baoro, Bozoum a Bangui, abychom si vyměnili názory na náš život modlitby, pastorační práce a péči o nová povolání.
Ve středu ráno jsme byli připraveni k odjezdu z Bouar už v 5:30. Před dvěma dny byl otec Federico, jedoucí z Bangui, zastaven na jedné z mnoha bariér povstalci antibalaka a dostal facku! Naše cesta byla tedy trochu napjatá. Když jsme projížděli kritickou oblastí, tak jsme narazili jen na jedinou bariéru... ale ani jsme tam nezastavili!
Ve čtvrtek bylo v Bangui na misii další setkání, přerušované rychlým odbíháním do kuchyně kvůli připravě nějaké té pizzy! Měli jsme pozvaných několik přátel, také vojáků, včetně lékaře, který mě léčil před několika měsíci, ale nemohli přijít, protože rebelové Séléka (kteří byli vězněni a drženi pod kontrolou ve třech kasárnách po dobu několika měsíců) jsou opět v ulicích a znemožnili znovu volný pohyb po městě!!!
V pátek ráno odjíždím spolu s otcem Davide Sollami (který pracuje pro misie v italském Arenzanu) do Douala v Kamerunu. Teoreticky ve večerních hodinách jsme měli odlétat do Yaoundé, hlavního města, ale let byl zrušen... a tak odlétáme až v sobotu ráno. V hlavním městě byla mlha (!!!), která zpozdila přistání asi o čtvrt hodiny. Nakonec jsme se setkali s našimi spolubratry: Jeana Baptiste (Kamerun) a otcem Domenica, Italem. Ti nás doprovodili do kláštera v Nkolbisson, kde se setkáváme s několika našimi mladými spolubratry ve formaci. Mezi nimi jsou i dva Středoafričané, bratr Christo a bratr Rodrigue, kteří zde dokončují svá teologická studia.
Den uběhne rychle mezi jednáními, setkáními a návštěvami. V odpoledních hodinách jsme šli pozdravit sestry karmelitky, a pak odjíždíme, ale ještě se zastavujeme v klášteře v Nkoabang. Tam je velký provoz, ale také hodně očekávání kvůli fotbalovému zápasu mezi Kamerunem a Kongem...
Jet přes město jako Yaoundé a Douala, a vůbec projíždět zemí jako Kamerun, přivádí k úvahám, jak stačí jen trocha míru a klidu a hned to umožňuje lepší kvalitu života a minimální možnosti rozvoje...
Foto presa a bangui! Il progresso!
Vraie photo prise à Bangui... le progrès!


Il porto di Douala, in Cameroun
le port de Douala, au Cameroun

Il convento dei Carmelitani a Yaounde
Le couvent des Pères Carmes à Yaounde