sobota 25. října 2014

Sedm dní v Bozoum
 
Sedm dní v Bozoum 

Život v Bozoum pokračuje i v průběhu posledních srážek tohoto období dešťů. 
V pondělí jsme pozvali odpovědné zastupce městských čtvrtí na obvyklé týdenní setkání, abychom zjistili, jaká je situace, a co by bylo dobré dál dělat. K našemu překvapení tam bylo asi tři sta mladých lidí a dospělých, kteří se chtějí nějakým způsobem zorganizovat (deset lidí z každé čtvrti) tak, aby byla zajištěna bezpečnost ve čtvrtích a aby se zabránilo krádežím a násilí. V těchto dnech se s nimi znovu sejdeme s cílem zajistit pro ně školení, aby se tyto "Výbory domobrany" chovaly v souladu se zákonem, a nenásilně pomáhaly v obraně před antibalaka, kteří stále ohrožují obyvatelstvo. 
Minulý týden jsem se zmiňoval o únosu polského otce Mateusze. Bohužel se situace po dvou týdnech nezměnila. Snažíme se do celé věci zapojit více stran a doufáme. Ale obáváme se, že to bude dlouhé vyjednávání, protože požadavek únosců je propuštění jejich vůdce, zločince s dlouhým trestním rejstříkem... 
Školy v Bozoum jsou otevřené a fungují. Po jednom měsíci od otevření máme k dispozici první údaje, které ukazují úspěšnou obnovu výuky. Počet studentů je zhruba stejný jako v loňském roce, a to navzdory odchodu asi tisíce muslimských dětí a uzavření školy pro děti uprchlíků (které se vrátily do svých vesnic). 
Pokračujeme dál!Školy
žáci na začátku 
žáci na konci roku
žáci na začátku
procentní zastoupení dívek
2013-14
2013-14
2014-15
2014-15
2013-14
G
F
T
G
F
T
G
F
T


EPM 1 A
576
333
909
249
193
442
461
347
808
42,95%
36,63%
EPM 1 B
582
284
866
168
143
311
574
313
887
35,29%
32,79%
EPM 2
501
353
854
349
286
635
544
479
1023
46,82%
41,33%
PLATEAU
284
190
474
193
165
358
325
300
625
48,00%
40,08%
St MICHEL
239
182
421
152
124
276
269
214
483
44,31%
43,23%
MARTYRS
35
17
52
20
17
37
42
33
75
44,00%
32,69%
BAKANDJA
338
374
712
200
131
331
432
358
790
45,32%
52,53%
DEPLACES
320
250
570
320
300
620
0
0
0

43,86%
totale 
2875
1983
4858
1651
1359
3010
2647
2044
4691
43,57%
40,82%Gli alunni della nostra scuola elementare durante la ricreazione
nos élèves du primaire pendant la récréation