pondělí 13. října 2014

Pětkrát sto let a je stále mladá!

Pětkrát sto let a je stále mladá! 
To nejsou mé 500. narozeniny! Ale ty, co bude mít sv. Terezie z Avily, zakladatelka Karmelu. V těchto dnech se na celém světě zahajují oslavy pětistého výročí jejího narození (1515). Velká žena, plná lásky k Bohu a k církvi, která byla schopna přitáhnout svým příkladem stovky lidí k darování sebe sama a k životu modlitby. Žena čelící problémům své doby (náboženské války, rozdělení církve, důsledky objevení Ameriky), která se rozhodla místo reptání nebo radění, sama se změnit. 
Tady v Bozoum, kromě farního kostela, tu máme tři další kaple. Nejkrásnější je zasvěcená sv. Terezii, a je to tedy v této kapli, kde zahajujeme oslavy. Všechny jsem mobilizoval: ministranty, tanečnice, třetí řád karmelitánů. Dnes jsem zařídil, aby byl na mši i Robert, muž, který je už několik let ochrnutý, a to kvůli pádu. Prostý člověk, vždy plný radosti, a to navzdory obtížím! 
Slavíme s velkou radostí, ale také s jistými obavami. Před několika týdny, přímo v této čtvrti, byli někteří lidé obviněni z čarodějnictví. Někteří z nich riskovali své životy, jednomu uřízli ucho... 
Celá země se nachází ve vážných potížích. V Bangui už několik dní pokračují boje a existují obavy, že se mohou prodloužit... 
Tereza řekla: "Svět je v plamenech." A je to pravda! Kéž nás naučí vzít si ho "na starost", a to jak v modlitbě, tak v práci!
Robert

Alcuni dei terziari carmelitani
Quelques uns des membres du Tiers Ordre des carmes