sobota 25. října 2014

Sedm dní v Bozoum
 
Sedm dní v Bozoum 

Život v Bozoum pokračuje i v průběhu posledních srážek tohoto období dešťů. 
V pondělí jsme pozvali odpovědné zastupce městských čtvrtí na obvyklé týdenní setkání, abychom zjistili, jaká je situace, a co by bylo dobré dál dělat. K našemu překvapení tam bylo asi tři sta mladých lidí a dospělých, kteří se chtějí nějakým způsobem zorganizovat (deset lidí z každé čtvrti) tak, aby byla zajištěna bezpečnost ve čtvrtích a aby se zabránilo krádežím a násilí. V těchto dnech se s nimi znovu sejdeme s cílem zajistit pro ně školení, aby se tyto "Výbory domobrany" chovaly v souladu se zákonem, a nenásilně pomáhaly v obraně před antibalaka, kteří stále ohrožují obyvatelstvo. 
Minulý týden jsem se zmiňoval o únosu polského otce Mateusze. Bohužel se situace po dvou týdnech nezměnila. Snažíme se do celé věci zapojit více stran a doufáme. Ale obáváme se, že to bude dlouhé vyjednávání, protože požadavek únosců je propuštění jejich vůdce, zločince s dlouhým trestním rejstříkem... 
Školy v Bozoum jsou otevřené a fungují. Po jednom měsíci od otevření máme k dispozici první údaje, které ukazují úspěšnou obnovu výuky. Počet studentů je zhruba stejný jako v loňském roce, a to navzdory odchodu asi tisíce muslimských dětí a uzavření školy pro děti uprchlíků (které se vrátily do svých vesnic). 
Pokračujeme dál!Školy
žáci na začátku 
žáci na konci roku
žáci na začátku
procentní zastoupení dívek
2013-14
2013-14
2014-15
2014-15
2013-14
G
F
T
G
F
T
G
F
T


EPM 1 A
576
333
909
249
193
442
461
347
808
42,95%
36,63%
EPM 1 B
582
284
866
168
143
311
574
313
887
35,29%
32,79%
EPM 2
501
353
854
349
286
635
544
479
1023
46,82%
41,33%
PLATEAU
284
190
474
193
165
358
325
300
625
48,00%
40,08%
St MICHEL
239
182
421
152
124
276
269
214
483
44,31%
43,23%
MARTYRS
35
17
52
20
17
37
42
33
75
44,00%
32,69%
BAKANDJA
338
374
712
200
131
331
432
358
790
45,32%
52,53%
DEPLACES
320
250
570
320
300
620
0
0
0

43,86%
totale 
2875
1983
4858
1651
1359
3010
2647
2044
4691
43,57%
40,82%Gli alunni della nostra scuola elementare durante la ricreazione
nos élèves du primaire pendant la récréation

neděle 19. října 2014

Misionáři, které jsem navštívil, byli rozptýlení na trase více než 720 km... a další jsou ještě mnohem dál!


Misionáři, které jsem navštívil, byli rozptýlení na trase více než 720 km... a další jsou ještě mnohem dál!

Dnes je
Světový den misií. Církev slaví tento základní rozměr křesťanského života: hlásat Ježíšovo poselství všem národům.
Je pravda, že každý křesťan, dojatý krásou a radostí ze svého vlastního křtu, je také vyzýván hlásat toto poselství. Ale pro některé to má zvláštní rozměr - pro misionáře! Je to jako u vojáků. Všichni slouží vlasti, ale někteří jsou v první linii. A pokud někdy musí o něco víc než druzí riskovat, jsou také o něco více hrdí na to, co dělají!
Tento týden jsem zas po čase mohl absolvovat svou obvyklou okružní jízdu: Bozoum - Bossemptélé - Baoro - Bouar - Bocaranga - Ngaundaye - Ndim - Bozoum (720 km). Mohl jsem zas jednou zakusit krásu evangelia a podílet se na radostech misionářů.
Ve středu 15. října brzy ráno jsem vyjel z Bozoum. V Bossemptélé se setkávám se sestrami karmelitkami a s otci camilliany, všichni se naplno angažují v nemocnici Jana Pavla II. Je to jediná nemocnice na dobré úrovni v širokém okruhu 200 km.
V Baoro se sejdu s P. Renato, P. Dieudonné a P. Lionello, kteří právě slouží mši a slaví svátek sv. Terezie z Avilyvelké misionářky! V Bouar se pozdravím se spolubratry v klášteře st. Elie (je tu teď v noviciátě 6 středoafrických a kamerunských noviců). V Yole slavnostně přivítáme 8 nových mladých absolventů střední školy, kteří se připravují na vstup do našeho řádu.
To je také náš misijní úkol: společně s mladými Středoafričany přípravovat novou setbu Církve. Návštěva Bouaru je ale smutná tím, že se dozvídám špatné zprávy: v neděli 12. října tucet ozbrojenců zaútočilo na misii v Baboua (50 km od hranic s Kamerunem) a unesli mladého polského kněze, P. Mateusze Dziedzice. Únosci ho odvezli do buše. Je dalším z mnoha rukojmí, která drží bandité v zajetí téměř měsíc... Ozbrojenci požadují propuštění svého velitele,
Abdoulaye Miskine, drženého ve vězení v kamerunském městě Yaoundé, za zločiny spáchané v Kamerunu i ve Středoafrické republice.
V pátek se vydávám na cestu na sever. Bláto, zarostlé cesty, díry, ale nějak se mi daří pokračovat dál. Večer přijíždím do Ngaundaye, kde se setkávám s italskými a polskými kapucíny a řeholnicemi, mezi nimiž je i Renata Dutton, z Vinadio, což je oblast poblíž mého rodného města. Je zde už od roku 1967. A navzdory obtížím a překážkám všeho druhu, pokračuje tato řeholnice v díle, které koná, dál doufá a stále "zasévá"...!
V sobotu ráno máme společné setkání se spolupracovníky z Charity a farních společenství. Pracují s velkou moudrostí v oblasti pomoci nejchudším ve farnosti a všem, kteří jsou v nesnázích. Pokračuji do Ndim. Tady potkávám P. Roberta, kapucína, s kterým hledáme řešení, jak pomoci lidem opravit už mnoho let opuštěnou silnici. Byla by potřebná k tomu, aby umožnila distribuci potravinové pomoci WFP do vzdálených vesnic. V komunitě Ndim nacházím krásné společenství Milosrdných sester ze Savony: jsou to řeholnice z Konga, Rwandy, Kamerunu... všechny jsou úžasně aktivní v jejich misijní škole, nemocnici a mateřské školce. Je krásné vidět, jak misii všichni z okolí vyhledávají a navštěvují!
Odpoledne odjíždím do Bocaranga, kde jsem si dal dobrou kávu s P. Robertem, polským kapucínem. Jsou tu i P. Valentino a P. Cipriano, žijí v SAR už od roku 1962 a 1960...
V sobotu večer kolem 18.30 přijíždím už bez velkých potíží do Bozoum.
Se spoustou svědectví o spokojených misionářích!Un convoglio dell'ONU
un convoi des Nations Unies

Bouar: le strade diventano fiumi
Une route de Bouar, transformée en rivière

il Convento di Sant'Elia a Bouar
Notre couvent de Saint Elie à Bouar

è la strada... spero!
C'est la route, j'espère!