neděle 24. srpna 2014

Mezi jednou a pak další a dalšími dešťovými sprškami...


Mezi jednou a pak další a dalšími dešťovými sprškami... 
V pátek 15. srpna jsme oslavili svátek Nanebevzetí Panny Marie. Jako obvykle jsme i letos vyrazili pěšky do Doussa, vesnice asi pět kilometrů vzdálené od Bozoum, kde slavíme eucharistii. Je tu mnoho lidí, kteří přichází pěšky. Počasí je pěkné, i když pršelo skoro celou noc. 
S lidmi z okolních vesnic a s obyvateli z Bozoum se modlíme za farnost a za celou zemi, která pořád balancuje na hraně. Ale také se modlíme za svět, v těchto časech tak ohrožený šílenstvím války. 
Následující den dochází k neblahému incidentu. Auto nevládní organizace, která pracuje na rekonstrukci domů, bylo přepadeno nedaleko Bombalou, asi 45 km na cestě směrem do Bangui. "Bandité" jsou tentokrát antibalaka, hrozili zabitím řidiče (muslim), ale nakonec se "spokojili" s tím, že dostanou peníze (asi 150 euro). 
Nejsem si jist, co udělat, a tak se v neděli odpoledne sám vydávám do vesnice, ve které k události došlo. Cesta mi trvá přes hodinu (45 kilometrů), když jsem tam dorazil, setkal jsem se s několika vůdci z vesnice a s místními lidmi. Začínám dost rázně... snažím se je přimět k tomu, aby si uvědomili důsledky toho, co se stalo. Útok může ukončit všechny snahy o obnovu země a způsobit, že nevládní organizace ze země odejdou. 
Reakce je úspěšná. Děkují mi a slíbují, že další den se sejdou s viníky incidentu. Ti jsou tu ostatně přítomní. Dokonce se sami přiznali, že napadli řidiče, protože prý spolupracoval s rebely při obraně muslimů. Využívám této příležitosti, abych je vyzval k reflexi nad celou situací. Žádám je, aby se pokusili už obrátit list a zaměřili se na vytváření míru a soužití, založeném na úctě a odpuštění. Pro začátek jsem jim navrhl, aby udělali hned nějaké konkrétní gesto: buď odevzdat zbraně, nebo vrátit alespoň část ukradených peněz. 
O pár dní později přicházejí tři lidé z té vesnice do Bozoum, a přinesli mi omluvný dopis a 50.000 franků (to je 75 euro, čili polovina z částky, která byla ukradena). Je to vzácné gesto a doufám, že přispěje ke skoncování násilí a vyhrožování.
V těchto dnech pokračuje práce na vrtání nových studní. Celkem bude nových studní pět, a to - jedna v oblasti Bozoum, tři až v Baoro a jedna v Bangui. Díky SIRIRI za to, co dělá pro školu v Bozoum, pro kterou se tato studna buduje. Díky také Angele za umožnění realizace těch dalších studní! Zde je krátké video s tancem lidí v Marsaka, šťastní kvůli studně, které je hloubená.https://www.dropbox.com/s/rsz0vw87lxp6zcg/Marsaka%20video.MP4?dl=0 
Také nás v těchto dnech navštívili naši mladí budoucí spolubratři, kteří jsou zde se svým magistrem, českým karmelitánem otcem Vojtěchem. Tři jsou Kamerunci a jeden Středoafričan, za několik málo týdnů budou končit noviciát a prvními sliby se zasvětí Bohu na Karmelu. 
S pomocí některých dobrovolníků (Eleonory ze San Possidonio, a Marty a Alessandry ze Savony) se někteří kluci začali tady v Bozoum učit živnosti ševce, a to od A až do Z: A je vydělávání kůží a kožešin a Z je výroba sandálů a jiných předmětů, které se naučili vyrábět.
To vše jsou kroky vpřed...
Pestando le corteccie per conciare le pelli
en écrasant l'éorce de certains arbres pour traiter des peaux, pour faire les chaussuresstředa 13. srpna 2014

Cesty a státní svátek


Cesty a státní svátek
V posledních deseti dnech byl život v Bozoum dost klidný, navzdory křehkosti situace a chudobu...
Minulý týden jsem jel do Bangui na schůzky a také vyzvednout Allessandru a Martu, dvě dívky z italské Savone, které se vracejí do Bozoum na několik týdnů. To jsou ony, které se spolu se svými rodinami a s řadou dalších přátel, staraly během února o Hyppolita po jeho operaci v Bologni. Pro něj to bylo příjemné překvapení, protože to nečekal.
V pondělí 11. srpna jsem odjel z Bozoum na sever, abych navštívil komunity v Bocaranga a Ndim a absolvoval setkání s misionáři z Ngaundaye. Cesty jsou špatné, ale přesto jsem tam po více čtyřech hodinách putování dorazil, navzdory déšti, bahnu a dírám na silnicích. Díky České republice (a zprostředkování organizace SIRIRI) jsme obdrželi peněžitou podporu pro pomoc těhotným ženám, podvyživeným a také těm, kteří klepou na dveře různým misím. Na zpáteční cestě jsem se zastavil ve vesnici Tolle, kde je asi třicet Peulů, kteří potřebují pomoc. Uvidíme, co budeme moci udělat.
Když jsem přijel do Bozoum, vystoupil jsem ve městě, kde vrtáme studnu pro jednu základní školu. Jsou v plné práci. Ještě dvě hodiny a je to hotovo. Děti (a také lidé z okolních čtvrtí) budou mít přístup k pitné vodě. A to také díky pomoci od SIRIRI. Tyto dny firma bude vrtat několik dalších studní, které chce financovat jeden dobrodinec. Díky!
Dnes, 13. srpna je státní svátek. Jde o výročí nezávislosti Středoafrické republiky. Přes všechny okolnosti jsme chtěli spolu s dalšími nevládními organizacemi připravit trochu rozptýlení: závody, koncerty, soutěž krásy (Miss Bozoum!) a fotbalový zápas, jako pokus o trochu klidu a radosti.


neděle 3. srpna 2014

Jdeme dál!
Jdeme dál!
V neděli 27. července byl střed města zatopen silnými nočními dešti. Šlo naštěstí o malé škody, ale některé čtvrti zůstaly odříznuty po několik hodin.
Je období dešťů a zatímco zemědělské práce nabírají na intenzitě, rytmus ostatních aktivit se poněkud zvolňuje.
Školy jsou o prázdninách zavřené, ale ještě zůstává vykonat několik zkoušek, jako například zkoušky na konci první fáze středních škol před začátkem lycea (Brevet des Collèges) a maturity.
V úterý a ve středu jsem se potkal se zástupci, odpovědnými za vzdělávání. Díky Bohu a díky pomoci mnohých osob, zejména z české neziskové organizace SIRIRI a MZV České republiky, všechny školy v Bozoum a celé oblasti pracovaly v mezích normálních možností a to v roce, který byl stěží normální. Spolu s řediteli připravujeme zahájení školního roku v půlce září. A díky pomoci vybrané během velikonočního půstu v moji domovské diecézi v italském Cuneu, můžeme pomoci chlapcům a dívkám na střední škole v Bozoum, a trochu podpořit vyučující.
Jedná se o malou kapku, ale obnova země vede přes výchovu a vzděláváni! Situace v zemi je stále křehká. V těchto dnech dochází ke střetům asi 300 km od Bozoum, v Batangafu, kde bylo nejméně dvacet mrtvých. I na silnicích si člověk všimne této křehkosti. Nezákonné bariéry, přetížená auta, která stále převážejí krávy na prodej v hlavním městě, čímž pokračují v destrukci chovu dobytka v zemi …
Jdeme dál… Velmi zvolna, ale jdeme!