pondělí 12. května 2014

Živě ze setkání provinční kapituly
Živě ze setkání provinční kapituly
Jsem v Bocca di Magra , na hranici mezi Ligurií a Toskánskem. S výhledem na moře a na Apuánské Alpy… je tu také krásný park s květinami. Sešla se tu hodně dobrá mezinárodní skupina dvaceti spolubratrů z našich klášterů v italské Ligurii, v České republice a ve Středoafrické republice.
Bratrství, spousta radosti a dost času na modlitbu a diskuse.
Kapitula se koná každé tři roky, je to čas na ověření chodu provincie a čas rozlišování v životě provincie.
Začíná se volbou provinčního představeného a jeho rady, což jsou čtyři otcové (kněží). Spolu s provinciálem jsou odpovědní za rozhodnutí pro celou provincii.
Kapitula bude pokračovat příští týden zprávami o každé komunitě a o nejdůležitějších institucích (formace a misie), a to s cílem poskytnout určité vodítko pro příští tři roky.
V sobotu a neděli, aby se různí otcové dostali zpět do svých komunit kvůli svěcení neděle, je kapitula pozastavena, a bude pokračovat zase v pondělí.
Tak jsem využil příležitosti a zajel jsem do Florencie spolu s dalšími dvěma otci ze Středoafrické republiky, s o. Mauricem a o. Arlandem.
Dotkla se nás krása, které je ve Florencii všude hojnost – v průběhu staletí zde vyrostl Dóm, Giottova zvonice (kolik kroků!), baptisterium, Piazza della Signoria (Náměstí Signorie).
Jak nemyslet na krásu, kterou Bůh obdařil svět a na muže a ženy, žijící na této Zemi?