neděle 23. února 2014

Několik záblesků naděje

Chrétiens et Musulmans ensemble, à Tatale
Cristiani e Musulmani insieme, a Tatale

l'école de BATA
La scuola di Bata

Bozoum začíná dýchat, ale napětí je stále silné. Během dne je méně slyšet střelba, ale musíme zůstat ostražití. Každé ráno v osm hodin pořádáme setkání (zástupce prefekta, šéf vojáků MISCA, já, zástupci Červeného kříže, Lékařů bez hranic, IHCR a OCHA, Caritas, jeden pastor), abychom zhodnotili situaci a přijali opatření.

Jinak v zemi situace zůstává napjatá: v Bangui se několik posledních dní střílelo, v Bocaranga a Ngaundaye je strach z čadských rebelů a z Baba Laddé. V naší farnosti Baoro (kde mezi křesťany a muslimy bylo více než 3000 uprchlíků) se lidé začínají vracet, a nějakých tisíc M ´ Bororo vyrazilo na cestu do Kamerunu.

Potraviny ze Světového potravinového programu konečně dorazily a my je začínáme distribuovat 1500 rodinám (více než 6000 osob), jejichž domy byly vypáleny. Většina lidí začíná znovu stavět své domky a jsou vidět, jak staví střechy a nebo hledají slámu na opravy střech.

V sobotu a neděli máme návštěvu, která nás těší trojnásobně! Zaprvé, od listopadu jsme kromě řídkých setkání s nevládními organizacemi zde nikoho nepřivítali, zadruhé protože dva otcové z naší italské provincie přijedou dosvědčit spříznění a společenství naší náboženské rodiny. A zatřetí, otec Emilio Martinez, generální vikář Řádu bosých karmelitánů přijíždí, aby dal najevo úctu a ujistil nás o modlitbách bratrů karmelitánů, řeholnic z klauzury a karmelitánských laiků.

Jejich příjezd a odjezd byl dobrodružný, protože přijeli do Středoafrické republiky autobusem a odjeli z Bangui za střelby …
Pokračujeme v dohledu nad školami v Bozoum a ve vesnicích v této oblasti, se dvěma projekty, jedním financovaným vládou České Republiky a druhým UNICEF. Zde v Bozoum něco přes 50% žáků navštěvuje školu. Což už je něco, i když by to mohlo být lepší.

V pátek 21. února jsem jel 60 km do dvou vesnic, Bokpayen a Tatale, které přijaly 700 M ´ Bororo. Jedná se o dost řídký případ, i když ne úplně výjimečný. Setkali jsme se s lidmi z těchto vesnic a povzbuzovali jsme je v jejich mírovém soužití. Jedno malé zrnko naděje v zemi, ve které se napětí mezi různými komunitami nepřestává zhoršovat.

Distribution du matériel scolaire à Bockpayen
Distribuzione di quaderni e matite a Bockpayen


Réunion à Tatale

Chretiens et Mususlmans, réfugiés à la Paroisse de Baoro
Cristiani e musulmani rifugiati nella Parrocchia di Baoro

Pères et Soeur de Baoro au travail pour les réfugiés
Padri (Daniel e Dieudonné) e Suore al lavoro per i rifugiati