pátek 27. prosince 2013

Podivné Vánoce


Po odchodu francouzských vojáků... jsme v těžké situaci ...

Sobota 21. prosince 2013
Dnes ráno nás francouzští vojáci opustili ... a není tu nikdo, kdo by je nahradil!
Už dnes ráno dva příslušníci Seleka ohrožovali lidi zbraněmi, a to navzdory dohodám, mimo jejich základnu. V 9 hodin ráno jsem musel odjet do města, abych pomohl ze zajetí mladíkovi, uvězněnému v domě plukovníka ze Seleky (francouzská armáda mu dala rozkaz, že nesmí bydlet odděleně, ale musí být pohromadě s ostatními členy na jejich základně...).
Odzbrojování právě začalo... Nevím ale, jak se bude vyvíjet. Obávám se zneužívání a násilí ze strany Seleka a pak odplaty ze strany antibalaka...V odpoledních hodinách znovu začali přicházet lidi, kteří hledají na misii útočiště. Říkám jim, aby zůstali v klidu, ale mají strach. Velký počet muslimů se znovu ozbrojilo zbraněmi a noži. Odjel jsem do města, ale byl tam docela klid.
Pak jsem šel na schůzku se skupinou Anti-balaka, která se utábořila v těsné blízkosti města. Vybízím je ke klidu a žádám je, aby ustoupili trochu dál od města. Diskuse je klidná až do chvíle, kdy někdo přináší zprávu, že Seleka opustila základnu se zbraněmi a vydala se do jednotlivých čtvrtí ve městě... Hlavy začínají být zas horké a já nevím, jak dlouho se situace obejde bez útoku na město!
Lidé se bojí a v současné době je již 200 lidí zde na misii.Odchod francouzských vojáků je problém. Začít tak delikátní operaci jako je odzbrojení a nedokončil ji, je velmi nebezpečné. Bylo by lépe s ní raději vůbec nezačínat!Dorazí jiní vojáci? Jak dlouho tu zůstanou? To je podruhé, kdy vojáci přišli a zas odešli a nechali nás na pospas problémům.
 
Neděle 22.prosince 2013Je poměrně klidný den, asi i proto, že musím ležet, mám trochu malárii...V odpoledních hodinách - navzdory horečce - jsem odešel pěšky k tajemníkovi prefektury, u kterého se koná setkání s plukovníkem Seleka. Přišel ještě s dalším "plukovníkem" (měl sandály značky "Prada"...), a tentokrát nejsou ozbrojeni kulomety, ale jen pistolemi.
Byli velmi znepokojeni, protože zvěsti o útocích Anti-balaka se rychle šíří. Většina muslimů a M´Bororo v městě jsou ozbrojeni... a stát se může cokoliv.Bylo dohodnuté svolat schůzku na další den, a to s představiteli čtvrtí. Obávám se ale, že už je na to příliš pozdě!I dnes mnoho lidí přišlo hledat útočišti v misii. Co se bude dít dnes večer a zítra?
 
Pondělí 23.prosince 2013Relativně klidná noc, ale další a další lidé přicházejí, aby hledali útočiště na misii.Ráno jsem zajel dolů do města, abych se setkal s ímámy a navrhl jim, aby sem k nám na misii dopravili alespoň ženy a děti. Bohužel v deset hodin začaly střety mezi Anti-balaka a Seleka. Mnozí ještě přišli nebo spíše přiběhli, mnoho příchozích našlo útočiště v kostele: střelba, a to zejména v prvních dvou hodinách byla slyšet velmi blízko nás. Příliš blízko...Ve třináct hodin přišli na nádvoří misie dva ozbrojení příslušníci Seleka. Řekl jsem jim, ať odejdou pryč a nechodí se zbraněmi tam, kde jsou civilní uprchlíci. Oni se sice rozzlobili, vyhrožovali mi, ale pak odešli.
Ve čtyři hodiny odpoledne konečně střelba ustala a lidé se začali ubytovávat v sálech, učebnách a na verandách misie.Co se stane dnes v noci? A zítra?
Úterý 24. prosince 2013
Ráno je docela klidné, ale lidé dál přicházejí. Nyní je tu více než 2 700 uprchlíků. V jednu hodinu jsme zaslechli, že létá nad městem vrtulník. Krátce po jeho přistání přiletěli ještě další dva. Je to francouzská armáda, která se chce informovat o situaci. Setkání bylo krátké a rychlé, skončilo po 20 minutách. Už v 16 hodin jsme začali slavit "Půlnoční mši"... vzhledem k nejisté situaci. Účastnilo se jí mnoho lidí, a spousta lidí zpívala a tančila. Byl to okamžik velké radosti v těchto těžkých časech!
Mise OSN přijela, aby zmapovala situaci, ale další den nás musí opustit, aniž by něco udělali, situace je příliš nejasná, nebezpečná...
Středa 25.prosinec 2013: VÁNOCEJsou to podivné Vánoce v tomto roce! V 5.30 ráno nás probudila střelba, která pokračovala po dobu dalších tří hodin!Nechali jsme rychle odjet misi OSN... a v 8:30 jsme zahájili mši, navzdory radám mnohých, ať raději počkáme až do konce přestřelky. A stal se malý vánoční zázrak: právě, když začala mše, palba ustala a celý den se už neozvala!
Ve 12 hodin 30 jsme zasedli ke stolu: otcové a sestry. Nemáme toho moc, ale přesto se mi podařilo vykouzlit tradiční italské ravioli! ..k čertu s rebely!
Byl jsem velmi dojat SMSkami a dopisy s přáními od muslimských přátel. Je milé být ujištěn, že v srdcích jsme zůstali nerozděleni, stále je prostor pro lásku a naději!Odpoledne zpívají děti. Tradiční i jiné písně. Jednu vytvořili zvlášť pro tuto příležitost, je nádherná: děti zpívají: přestaňte se zabíjením, přestaňte s palbou, přestaňte s masakry. 
Zde najdete krátké video z Vánoc v Bozoum : https://www.dropbox.com/sh/vwh7rb4rumxl51l/TDIl6zXctg