pondělí 14. října 2013

Řeči a faktaŘeči a fakta
V těchto dnech se trochu víc mluvilo o Středoafrické republice. Na půdě OSN proběhla diskuse před Valnou hromadou, a v těchto dnech Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala rezoluci, která umožní zásah ze strany mnohonárodních sil a pak možná dorazí i Modré přilby. Všechno to sice nějakou dobu ještě potrvá, ale něco se konečně děje...
Situace se ale zatím stále zhoršuje: v těchto dnech došlo ke střetům v obci Garga, která se nachází asi 150 km od Bozoum. V tomto středisku jsou zlaté doly a rebelové ze Seleka jsou tu přítomní již několik měsíců a jejich násilné činy, krádeže a rabování jsou tam na denním pořádku. Někteří občané - vyčerpaní z tohoto dlouhé útlaku - reagovali tím, že zabili několik muslimů a některé z rebelů. Reakce rebelů byla okamžitá: zabili desítky lidí...
V mnoha oblastech Středoafrické republiky napětí stoupá, stejně jako reakce na tento pekelný kolotoč nekončícího násilí ze strany rebelů. A napětí mezi muslimy a křesťany se zvyšuje.
Tento týden bylo oznámeno, že podle nové vyhlášky je stanoveno zřízení vojenských velitelů ve dvanácti prefekturách. Mohlo by se to sice jevit jako důležité a prospěšné rozhodnutí, možná ale spíše znamená nový problém: ze 24 velitelů (jeden velitel a jeho zástupce na dvanáct prefektur) je jen osm vojáků, a pouze v prefektuře Mbomou je velitelem voják. V ostatních sedmi případech jsou vojáci zástupci velitelů z hnutí Seleka... Je těžko uvěřitelné, že bude profesionální voják poslouchat "civila"... Kromě toho: z 24 velitelů a jejich zástupců je křesťanů pouze šest, a možná ani ne všech šest jsou křesťané... Všichni ostatní jsou Arabové. Problémem ale není islám, ale to, že se tito lidé (většinou pocházející z Čadu a Súdánu ) dopustili příliš dlouhého seznamu zločinů...
V pátek jsem byl v Herba, ve vesnici, kde povstalci zabili dva lidi, zranili další dva a vypálili více než dvě stě domů, a to po hádce mezi rebely a jedním mladým mužem z vesnice.
Vypálené domy bez střech rozmáčí déšť... Než rebelové s vypalováním domů začali, procházeli dům od domu, aby je vykrádali. Ukradli také dvě motorky a zapálili jedno auto. Vydrancovali také malou ošetřovnu. Mnozí obyvatelé žijí ukrytí, a jakmile uslyší zvuk motocyklu nebo automobilu, tak utíkají pryč. Žijeme v naději, že se už brzy snad něco stane!
Ale máme tu i dobré zprávy! V těchto dnech připravujeme znovuotevření veřejných škol, přinejmenším ve městě Bozoum, a to tím, že podporujeme učitele (stát je neplatí už déle než tři měsíce). Takže asi 6 000 dětí se vrátí do školy, a to díky grantu z České republiky. Před tváří rebelů!