pondělí 20. května 2013

Muži víry

http://1.bp.blogspot.com/-dHcj1v8lBcI/UZjIkt8POkI/AAAAAAAADOI/yNGmyVddqnU/s1600/Bouar+20137.JPG


V neděli 12. května papež prohlásil za svaté ("kanonizoval") 800 mučedníků z Otranta.
Krásný příběh... Otranto (na jihu Itálie) je město plné historie, kde se křesťanství transformovalo v umění, kulturu (byla zde otevřená škola, kde řeholníci učili latinu a řečtinu, s možností ubytování... zdarma!). V roce 1480 po dobytí Konstantinopole se Turci pokoušeli dobýt Itálii, aby se mohli zmocnit Říma. Flotila doplula do Otranta, které bylo obléháno. Turci poslali zprávu: pokud se město vzdá, všichni obyvatelé budou ušetřeni. Vedení města, i přes útěk vojáků, se rozhodlo dále odolávat armádě nejméně 18 000 vojáků...
Ale po dvou týdnech se město muselo vzdát. Turci nabídli záchranu života těm, kteří popřou křesťanskou víru. A hle, jeden krejčí, Antonio Primaldo, řekl ostatním: "Moji bratři, až doteď jsme bojovali, abychom ochránili naše domovy, zachránili naše životy, za naše zemské pány. teď nastal čas pro to se bít za záchranu našich duší." A město si vybralo smrt před popřením víry...
Dalšího dne byli všichni muži ve městě (asi 800) popraveni...
Krásný příběh, z dob dávných, ale bohužel pro mnoho zemí aktuálním. Tak trochu po celém světě, i zde v Africe: Nigérie, Keňa...
Jan Pavel II., když mluvil o mučednících, řekl: "Blahoslavení mučedníci nám zanechali dvě základní věci: lásku k vlasti a autentičnost křesťanské víry. Křesťan má rád svou vlast. Láska k vlasti je křesťanskou ctností".
Dnes jsem o tomto přemýšlel, o svátku Letnic, když jsem rozmlouval o Duchu Svatém.
Je to Duch Svatý, který před 500 lety, dodal odvahu těmto lidem a dělá totéž i dnes! Pro každého z nás!
V posledních týdnech jsme zde ve farnosti poznali mnoho momentů milosti: v neděli 5. května jsme zde v Bozoum slavili Biřmování a dnes chlapci a děvčata, mládež i dospělí, kteří se připravují na křest, slavili jednu z částí katechumenátu.
Kéž Pán otevře naše srdce Duchu Svatému, abychom byli více a více novými muži, novými ženami.