pondělí 6. května 2013

od komedie k tragédii, a naopak

Komedie, dějství první


Dnes ráno jsem měl pocit, že se jsem na představení absurdního divadla ...
Minulý týden rebelové ušli 15 km, aby mohli ukrást auto, které náš mechanik opravoval pro faráře z Paoua (125 km vzdálené).
Auto schoval... Oni ale zjistili, kde je ...
Přinesl jsem potvrzení od biskupa, které dokazuje, že vůz je ve vlastnictví diecéze.
Přinesl jsem ho konzulovi sousedního Čadu.... (Proč? Protože téměř všichni rebelové jsou z Čadu, a on je jediným orgánem, který uznávají...)

Zatímco čekáme na příchod vůdce rebelů, tak si povídáme...
Konzul mi říká, že je příliš mnoho zbraní ve střední Africe:
Já: Souhlasím.
On: Příliš mnoho zbraní vyrobených ručně.
Já: Ano.
On: Nechávají je vyrábět státní autority...
Já: Je mnoho zbraní, které přicházejí přes hranice... (Skutečností je, že v noci proudilo směrem na Čad hodně aut odcizených v Bangui)  Opravdu, přes hranice proudí příliš mnoho věcí, které by se neměly dostat jak dovnitř tak ven...
On: Souhlasím. Ale existuje příliš mnoho zbraní veStředoafrické republice vyráběných ručně.
Já: Kalašnikovy také? Ty se také vyrábějí ručně veStředoafrické republice?
On: To ne, ale ...
Já: Vidám také spoustu raket na autech rebelů ... i ty jsou vyráběny ručně?
On: ne, ale ...

Pak přišel vůdce rebelů.
Nemluví francouzsky, neumí číst.... Mladý, dobře oblečený, dva mobily...
Bere do ruky papír, který jsem mu podal ... vzhůru nohama ... pak mu konzul přečte potvrzení a
překládá ho do arabštiny.
Vůdce rebelů říká, že auto vrátí ... pokud zaplatíme náklady (Říkám si, jaké náklady? Benzín stejně kradou oni...)
I při této příležitosti jsem se zeptal, jestli je možné otevřít školy ve městě (naše jsou otevřené od 3. dubna, ale ostatní ne).
On mi říká, že v tom nevidí žádný problém. Odpověděl jsem mu, že pak ale nesmí chodit do škol ohrožovat učitele ani pokoušet se je okrádat atd. ....
Ujišťuje mě (samozřejmě), že nebudou obtěžovat ...
atd ...

Tragédie, dějství první
...a ve stejný den přišli povstalci do vesnice Manga, vzdálené 30 km od místa, kde jsme schovali druhé auto, a ukradli ho. Vydali se směrem na Čad a já se obávám, že už auto nikdy neuvidíme (pokud někdo uvidí Toyotu Landcruiser s poznávací značkou 002 NM, tak je to ta naše...)
Komedie, dějství druhé
V pátek jsem jel do Bouar, abych se setkal s ostatními řeholníky a řeholnicemi a zúčastnil se setkaní Komise Iustitia et Pax. Bylo mi řečeno, že předchozí den se chtěl setkat prefekt spolu s místním vůdcem rebelů s katolickými misionáři a laiky, aby je uklidnil.... To ale neznamenalo, že by se na něčem úspěšně domluvili, protože výstřely a krádeže (zejména aut) pokračují.
Vůdce rebelů dokonce na setkání přijel v ukradeném autě... které bylo ukradeno diecéznímu knězi před pár dny!
Prefekt jezdí také v ukradeném autě ...
Tragédie, dějství druhé
Když se vracím z Bouar, tak projíždím Bosemptelle, kde otcové kamilliáni a sestry karmelitky z Turína spravují nemocnici. Zrovna včera tam zemřel třináctiletý chlapec: byl na operaci kýly v Yaloke, ale když rebelové dorazili do nemocnice, tak všichni zaměstnanci utekli. Bez řádné následné léčby a za použití postupů tradiční medicíny dostal tetanus! Zemřel po několika dnech hrozného utrpení.
Teprve včera jsem volala sestře Elvíře do Berberati, a ta mi řekla, že zemřelo jedno dítě: rodina v době, kdy se střílelo, utekla s pěti dětmi do pralesa, ale když se vrátili, tak jedno z nich mělo velmi silnou malárii a zemřelo. Bylo přijato v této rodině, protože ho jeho biologičtí rodiče opustili....
Šťastný konec, dějství nulté
V Bouar jsem potkal muže a ženy, členy Komise Iustitia et Pax ze dvou farností. Středoafričané. Byl jsem ohromen jejich odvahou a schopností analyzovat situaci.
ODVAHA: jeden z nich, po setkání s prefektem a vůdcem rebelů, říkal, že jsme všichni rukojmí povstalců. Prefekt byl naštvaný. Ale je to pravda! A on, prefekt, je jedním z prvních rukojmí ...
ANALÝZA: někteří z nich řekli: dejme si pozor, protože oni nás sice zvou na schůzky a myslí si, že nás přesvědčí o tom, že je vše v pořádku a že my pak toto poselství předáme lidem, ale ve skutečnosti bychom lidi podvedli a uvedli je do omylu, kdybychom je přesvědčovali o klidu v zemi!