pondělí 1. dubna 2013

Velikonoce 2013

... i tento rok se nám podařilo slavit Velikonoce, v rozhořčení z rebelů, ze strachu a všeho!
Díky Bohu jsme včera večer prožili krásnou Velikonoční vigílii s více než 120 křty.
A Boží slovo nám pomáhalo žít v naději v Boha v každodenním životě, s izraelským lidem, který vidí egyptské vojáky... Baruch, který nám připomíná, že jedině lid žíjící v míru s Bohem může žít v míru.
A potom evangelium Vzkříšení s ženami (jejichž jména a příjmení, jakoby chtěli podtrhnout přímého svědka a ověřitelnost pro Lukášova čtenáře), které se stanou prvními svědky Vzkříšeného Krista.

Dnes ráno - velká Velikonoční Bohoslužba. Znovu se nacházíme se zástupem 25 dětí ve sboru, s 30 tanečnicemi, katechety, atd. okolo těch, který tento večer byli pokřtěni. Obracíme se na tento velký dar víry, který musí být s péčí chráněn, jako mladá rostlina, která je malá na počátku, ale která, s Kristem, může přinést velké ovoce!
A po mši novokřtěnci odcházejí doprovázení přáteli a rodinami do svých čtvrtí, aby oslavovali.
A muzika a zpěvy, které naplnily veké prostranství sestupují dolů a zaplňují město.

Radostné Velikonoce i vám!