čtvrtek 3. ledna 2013

Jak žhavo je ve Středoafrické republice...!

Jak žhavo je ve Středoafrické republice...!

Vrátil jsem se do SAR právě včas... během již několikátého pokusu o státní převrat! A posledním
letem Air France...

Od 10. prosince v SAR operuje několik skupin ozbrojených rebelů (říkají si SELEKA, což
v překladu do sanga znamená “aliance“), kteří vyzvali vládu k boji a zahájili boj za obsazení
země. Během několika málo dnů rebelové dokázali napadnout velká středoafrická města, úřady
a dokonce i město Bambari, kde sídlí velitelství jedné z vojenských zón. Několik dní po Vánocích
rebelové obsadili město Sibut, které se nachází 160 km od hlavního města Bangui.

Co chtějí? Kdo jsou?
Je velice obtížné odpovědět na tyto otázky, protože toho o nich moc nevíme.
Mezi jejich veliteli najdeme syny hlavních aktérů minulých režimů, bývalého ambasadora a
v zástupech rebelů mnoho těch, kteří nemluví ani francouzsky ani jazykem sango (někteří jsou
pravděpodobně původem ze Sudánu, jiní z Čadu)...

Rebelové se prezentují jako “zachránci.“ Jejich cílem je donutit aktuálního prezidenta k odchodu
(poměrně standartně zvoleného v roce 2011), rozpustit Parlament (již méně standartně zvolený).
Jedním z důvodů pro jejich počínání je nerespektování dohod mezi státem a rebely, dalším důvodem
je “zmizení“ bývalého ministra, který byl zatčen čadskou armádou a předán vojenským autoritám
SAR.

Během této doby došlo k mnoha loupežím, znásilněním, vraždám... Momentálně je Africká unie
zmobilizovaná a vytvořila červenou linii v Darmě (70 km od hlavního města), aby zabránila rebelům
vstupu do Bangui...

Dne 26. prosince se v Bangui odehrály manifestace namířené proti francouzské ambasádě a
ambasádě USA (je možné, že vláda SAR chtěla tímto aktem přimět Francii a USA k vojenské
intervenci, avšak jedná se pouze o domněnku). Americká ambasáda byla zavřena a všichni
zaměstnanci ambasádu opustili, stejně tak i zaměstnanci OSN.

Prezident nejdříve odmítnul jakýkoliv dialog, nakonec však navrhnul koaliční vládu a přislíbil, že se
potřetí nebude ucházet o prezidentský post (z principu, ústava neumožňuje prezidentovi vládnout
více než 2 volební období, ale byly tady snahy o změnu ústavy).

Momentálně se situace nachází na mrtvém bodě... Doufejme, že se obě strany dopracují k jednání u
kulatého stolu a dosáhnou dohody.

A v tomto mezičase... žijeme v úzkosti. Je to 10 let, kdy se v roce 2002 situace vyvíjela podobně, a poté rebelové
postupně obsadili celou zemi a následně zaútočili na hlavní město.

Momentálně je v naší oblasti klid, ale nevíme, jak dlouho vydrží. V těchto dnech se hodně modlíme
za mír. Ale mír je dar od Boha a od člověka... a my Mu musíme pomoct. Včera bylo v Evangeliu,
že: „Marie uchovávala všechny tyto věci ve svém srdci“. Během homilie jsem zdůrazňoval toto
“přemýšlení“ do hloubky... Je pravda, že země zažívá krizi, justice nefunguje, zdravotnictví ještě méně...
a to po 54 letech nezávislosti... Je urgentně zapotřebí změny, která především musí proběhnout
v poctivém smýšlení, abychom se dokázali pozorně otevřít společnému dobru.