čtvrtek 25. října 2012

Včera, v neděli 14. října 2012 jsme ve farnosti slavnostně zahájili Rok víry.Včera, v neděli 14. října 2012 jsme ve farnosti slavnostně zahájili Rok víry.
Rok, který papež nabídl celé církvi, aby uvažovala o velkém daru víry.
Víra znovuobjevená jako hluboká a pravá radost ze života, jako setkání s Bohem, s Kristem a jako setkání s bratry.
Víra, kterou je třeba znovu objevit ať už na úrovni pochopení (jací jsme ignoranti v konfrontaci s tím, co je tou nejdůležitější Skutečností našeho života!) a studia, ale také jako Život a pevnost. Krása a záře víry!
Včera ráno křesťané z Bozoum vyrazili ze čtyř stran města a každý s transparentem obsahujícím logo Roku víry vystoupili sem na misii a ještě než vstoupili do kostela, tak dostali lístek s vyznáním víry a s některými poznámkami k tomuto zvláštnímu roku. V půl deváté jsme začali slavnostní Eucharistii, která byla slavena zvlášť radostně a hluboce, a při které jsme si zvlášť uvědomili vděčnost za dar víry.
Chesterton napsal toto: „Konvertita má často dojem, že se dívá přes šikmé okno presbytáře, které bývalo určené malomocným. Díval se malým okénkem, které vše jako by umenšuje, pokud se přes něj hledí… Až když vstoupil, tak zjistí, že kostel je mnohem větší uvnitř než z venku. Nechal za zády okénko pro malomocné, a nebo dokonce i gotická okna a náhle se ocitá pod širokými kupolemi renesančními a otevřenými jako je Republika světa.“