středa 26. září 2012

Zahájení školního roku 2012/13


Dnes, 20. září, zde na katolické misii v Bozoum, je den otevření škol.
Jak dobrodružné a jak vzrušující!
V tyto dny je moje kancelář obležena rodiči, kteří přicházejí zapsat své děti do školy. Jsem často dojat, když vidím jaké oběti rodiče přinášejí, aby mohli poslat své děti do školy.
Dnes ráno přišel jeden tatínek zapsat svého syn do Collége. Řekl mi, s jakousi pýchou, že už dlouho posílá všechny své děti do škol tady na Misii.
Dnes je den zahájení. Už trochu klidnější. První prohlídka učeben, poznání kamarádů a vyučujících, rozdání školních uniforem... Kdybyste viděli žáky první třídy!
Ale co teprve mateřská škola, to je ještě mnohem krásnější. Nové děti (ti nejmenší) se smějí i pláčou..., zatímco ti velcí (4 - 5let !!!) na ně pohlížejí s jistou dávkou povýšenosti.
V pondělí 24. září začíná vyučování na Collége a v Lyceu.
Šťastný školní rok!