pondělí 17. září 2012

Père a ga awè! Otec se vrátil!

Père a ga awè!
Otec se vrátil!
Včera jsem téměř po dvou měsících znovu přijel do Bozoum... a při projíždění městem jsme slyšel, jak lidé volají: "Père a ga awè!" (Otec se vrátil!)... velmi mě to dojalo...!
19. července jsem se musel vrátil do Itálie, protože mi bylo špatně.... Už den poté mě přijali do nemocnice v Cuneo, byl jsem v dobrých rukou dvou kvalifikovaných a pozorných lékařů. Potom, co vyloučili nutnost chirurgického zákroku, ukázaly testy těžkou anémii, celkově špatné hodnoty, zvětšenou slezinu. To je výsledek letitých malárií atd., které mi přivodily únavu a malou obranyschopnost...
Byl jsem v nemocnici Negrar (ve Veroně), pak jsem se vrátil do Cuneo - mého města, kde jsem strávil většinu času, abych si odpočinul a zůstal v klidném prostředí.
V klidných chvílich jsem trochu přemýšlel...
O daru zdraví, ale také o tom, jak je těžké dosáhnout zdravotní pěče v Africe. I úkony relativně jednoduché (vyšetření krve, ultrazvuk) je velmi složité provést, někdy je to až nemožné. A pokud je možné je provést, každopádně jsou velmi nákladné, a tedy mimo možnosti drtivé většiny obyvatel...
To ukazuje na zásadní rozdíl se západní společností. Kolik léčby, sil, energie a peněz se investuje v Evropě do zdraví a péče.
A kolikrát naříkáme, aniž si uvědomujeme, co všechno máme! A jak často děláme věci, které jsou pro mnoho lidí na světě nedosažitelnými sny...
Myslím, že nejlepší věc, co se dá udělat, je děkovat za to všechno a snažit se žít zodpovědněji a ve větší skromnosti.
A buďme vděční za všechny, kteří se nějakým způsobem snaží pomáhat nemocným, pomáhají jim nabrat síly a pečují o ně. Zřejmě je pravda, že tam, kde existuje mnoho utrpení, je o to více lásky.
A teď... zase do práce! Je třeba připravit farní slavnost, která bude na konci měsíce (sv. Michael). To bude také příležitostí zahájit pastorační aktivity (výuka náboženství, práce s Hnutím rodin, atd.), otevření škol, zemědělské aktivity, budovy atd. Nemluvě o tom, že je třeba opravit naši lednici, fungující na petrolej a pračku (elektrické dráty totiž ohlodaly krysy...)
Zkrátka určitě to není práce, co by nám tu chybělo!