úterý 10. dubna 2012

Velikonoce 2012Barvy, světlo, radost: to je slavení Velikonoc v Bozoum.
V sobotu, v předvečer slavnosti jsme se modlili a zpívali pro vzkříšeného Krista. Stovka dětí, mladých a dospělých přijala křest.
Dnes ráno, v neděli Vzkříšení, kdy sloužil hlavní nedělní mši svatou Otec Cyriaque, bylo pokřtěno dalších 15 dětí.
Byl to celý oceán Milostí!

Všichni křesťané znovu zakoušejí to, co zažila Marie Magdalská. Setkání, které mění život: setkání s jedinečným mužem, díky kterému můžeme prožít všechnu dobrotu a pravdu Boží. Ta nás osvobozuje od všeho zlého, nikoli nějakých povrchním, chvilkovým způsobem, ale způsobem radikálně osvobozujícím, uzdravuje nás a navrací nám naši hodnotu. Proto Marie Magdalská nazývá Ježíše "má naděje" - protože právě skrze něho se mohla znovu narodit. On jí dal novou budoucnost, dobrý život a osvobodil ji od zlého. "Ježíš, má naděje" znamená, že v Něm mohu najít všechny mé touhy: s Ním mohu doufat, že můj život bude dobrý, že bude naplněný, věčný, neboť je to sám Bůh, který se nám přiblížil svou lidskostí.