čtvrtek 29. března 2012

Malé spořitelny rostou


Už uběhlo pár týdnů a já se ani neozval… Ale jsme „živí“ a pracujeme dál v naší části světa!!!
Mezitím, jak postupujeme na naší pouti postní dobou, přibližuje se i okamžiku křtů! Kolem stovky chlapců, dívek, mladých i dospělých přijme svátosti o velikonoční vigílii (Vzkříšení).
Tato jejich cesta nám připomíná svěžest a krásu víry!
Právě v těchto dnech jsou o. Norberto a o. Marcello v jedné vesnici vzdálené 50 km od Bozoum, protože tam mají třídenní duchovní obnovu o svátosti manželství. O tom si už brzy povíme něco víc.
Práce na rozšiřování malých spořitelen pokračuje. Dvě filiálky (v Koui a v Ndim) jsou už připravené a třetí je ve výstavbě.
Ta v Ndim… vypadá jako domeček z pohádky! Místo plechu jsme použili tašky, které vyrobili někteří mladí z této vesnice…
 
 
V těchto dnech se také staráme o to, jak připravit nový personál: dvanáct mladých lidí se účastní kurzu, který je připraví na to, jak zajistit chod a rostoucí aktivity tří nových spořitelních přepážek, které plánujeme otevřít po Velikonocích.
Jaký má vůbec smysl, aby se kněz, misionář staral o spořitelny? Proč se má angažovat i na tomto poli?
Povšimněme si, že – alespoň v Itálii od dob Monte dei  Paschi v Sieně až po spořitelny (v Čechách kampeličky) 19. století – bylo mnoho podobných institucí založeno faráři a kněžími, aby byla poskytnuta možnost prostým lidem (zemědělci, řemeslníci, dělníci) uschovat si na bezpečné místo své úspory a získat i malý úvěr. A dělali to po mnoho staletí, protože si uvědomovali důležitost práce a plodů práce pro život lidí. Práce, rodina, prosperita se rodí především z důstojnosti, kterou má člověk jako dítě Boží.
To je to, co se snažíme den po dni budovat ve všem, co tu konáme. Všichni!