čtvrtek 8. prosince 2011

Státní svátek – 1. prosince 2011

První prosinec je datum velmi důležité pro Středoafrickou republiku: v roce 1958 byla vyhlášena republika, která se stala nezávislou v roce 1960.
Každý rok tato slavnost představuje jako by srdce země. Padesát tři let nezávislosti není málo! I když ještě tolik cesty zbývá!
Slavnosti předchází vigilie, chvíle modlitby: představitelé země se rozejdou do různých kostelů, kaplí a mešit, aby se pomodlili.
Včera jsme se sešli v našem kostele s pár křesťany a několika zástupci státu, abychom slavili bohoslužbu.
Právě před dvěma týdny byl papež v Africe, v Beninu, kde hovořil o řadě důležitých věcí, zejména zdůraznil NADĚJI, kterou může Afrika žít a kterou může přinášet světu.
Papež se nezdráhal nabídnout Afriku jako vzor! Po cestě do Beninu řekl tato slova: „existuje zásoba života a vitality pro budoucnost, se kterou můžeme počítat, se kterou může počítat církev.“ Těmito slovy papež shrnul svoji nedávnou návštěvu Beninu, a to během katecheze při generální audienci ve Vatikánu, když rekapituloval nejdůležitější kroky své druhé africké cesty. „V této klíčové fázi vývoje pro celý kontinent“, prohlásil papež „může být církev v Africe se svým velkodušným závazkem ve službě evangeliu a se svým odvážným svědectvím účinné solidarity protagonistkou nového období naděje. V Africe jsem pozoroval jasné „ano“ k životu, obnovený smysl pro víru a naději, přijetí skutečnosti ve své plnosti jako stvořené Bohem a ne jen skutečnost redukovanou na „pozitivismus“, který na konec naději uhasí.
Tato má cesta se stala i velkou výzvou pro Afriku, aby zaměřila veškeré své úsilí k hlásání evangelia těm, kteří ho ještě neznají.
Jedná se,“ řekl Benedikt XVI. „o obnovu úsilí evangelizovat, ke kterému je povolán každý pokřtěný nabízeje tak smíření, spravedlnost a pokoj.“
A při svém odletu z Bebinu papež při své poslední promluvě řekl: „Proč by africká země nemohla zbytku světa ukázat cestu kudy se vydat? Budoucnost, kde by bylo možné žít ve skutečném bratrství pramenícím ze spravedlnosti a založeném na velikosti rodiny a práce? Kéž mohou žít Afričané navzájem usmíření v pokoji a ve spravedlnosti!“
Dneska, prvního prosince, je velký svátek, při kterém defilují v průvodu žáci, skupiny, nositelé různých odpovědností a další. I naše děti byly v průvodu, seřazené podle uniforem jednotlivých škol – a to jich bylo od mateřské školky přes školu základní a střední až po stacionář pro sirotky víc než 1100. Oni jsou budoucností země!Žádné komentáře:

Okomentovat