sobota 31. prosince 2011

I v Bozoum jsou Vánoce!

Děti s dárečkem v ruce (od píšťalky, přes panenku až k autíčku a napodobeninám mobilů). I to jsou Vánoce!
Hyppolite, který minulý rok spadl ve třídě a… je od pasu dolů nepohyblivý. Pořád se usmívá, i když se nemůže hýbat, i přes ránu, která se mu rozšířila až k páteři…
A dneska přijal křest. Spolu s jednou holčičkou a jedním dítětem trpícím Downovým syndromem, které se jmenuje Ulrich.
I to jsou Vánoce. Vánoce jsou odpoledne strávené se sirotky ve stacionáři Duha, s jejich jesličkami vyrobenými ze sluncem vysušené hlíny, modrými slony a stromy z kousků látek…
Vánoce jsou fronta chudých, kteří trpělivě čekají na své jídlo. A kterým také zvládneme dát nějaký ten bonbón a sušenku. I oni mají Vánoce.
Vánoce jsou jesličky, Vánoce jsou světla, která se rozsvítí a zase zhasnou, Vánoce jsou ozdoby udělané z papíru (z nastříhaných starých novin…) a nějaká ta vánoční ozdoba na stromek.

Vánoce jsou vánočka, i když trochu připálená, kterou jsme zvládli upéct…
Vánoce jsou zpěv Sláva na výsostech Bohu, který vybuchne po přijímání (a sumba, říká se v sangu, místní řeči)…
A jsou znovu Vánoce a Bohu díky (a skutečně se to hodí takto říci) jsou pořád!


 Ba ještě víc: v Ježíši Kristu, Božím Synu se sám Bůh stal člověkem. Jemu říká Otec: "Ty jsi můj syn." Věčné dnes Boha sestoupilo do pomíjivého dnes světa a vtahuje naše pomíjivé dnes do věčného dnes Boha. Bůh je tak veliký, že se může udělat malým. Bůh je tak mocný, že se může učinit bezmocným a přijít nám vstříc jako bezbranné dítě, abychom ho mohli milovat. Bůh je tak dobrý, že se zříká svého božského jasu a sestupuje do stáje, abychom ho mohli najít a aby se tak jeho dobrota dotkla také nás, sdílí se nám a i nadále působí skrze nás. Toto jsou Vánoce: " Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil". Bůh se stal jedním z nás, abychom my mohli být s Ním, stát se Mu podobní. Zvolil za své znamení Dítě v jeslích: On je takový. Tímto způsobem se ho naučíme poznávat. A na každém dítěti je odlesk paprsku onoho dnes; odlesk Boha blízkého, kterého máme milovat a kterému se máme podřídit - v každém dítěti, i v tom ještě nenarozeném.


Žádné komentáře:

Okomentovat