úterý 1. listopadu 2011

Svátek sv. Michaela 2011

Sv. Michael je patronem farnosti v Bozoum, která byla založena roku 1927 francouzskými misionáři. Každý rok tento svátek slavíme poslední zářijovou neděli. Je to také okamžik, kdy znovu začínáme s pastorační činností (ale nejen s ní).
Svátku předcházejí okamžiky modlitby a přemýšlení, které se tento rok zaměřily na Slovo Boží.
24.9., v sobotu, jsme ráno slavnostně otevřeli pobočku spořitelny v Bozoum. Její vybudování jsme zahájili před třemi roky, abychom mohli zajistit bezpečnost pro úspory a abychom stimulovali ekonomiku malými půjčkami. V současnosti máme 735 členů, kteří zde mají úspory ve výši skoro 45 tisíc euro. Během roku a půl byly vydány půjčky téměř za 40 tisíc euro a zpoždění při vracení částek je menší než 4%.
V sobotu odpoledne byl prostor pro malou pouť a pro zpovědi. V neděli ráno jsme pak slavili eucharistii, velmi procítěnou, temperamentní …a plnou tance!
Hned po mši jsem sešli dolů, abychom slavnostně otevřeli a požehnali novou školu - College sv. Augustina. Jedenáct tříd, jedna kancelář, pěkné terasy a krytá místa: takto krásně se prezentuje škola, která přijme kolem 180 chlapců a dívek. Přišli ze škol z Bozoum i z jiných škol v okolí, z okruhu 160 km. Odpoledne – hry a soutěže pro děti a mladé…
V pondělí se pak poprvé učilo ve škole sv. Augustina: slavnostní ceremonie vztyčení státní vlajky, zpěv národní hymny a projev ředitele školy zahájily výuku.     


La Filiale n°1 della Cassa di Risparmio di Bozoum


Subito dopo la Messa, siamo scesi ad inaugurare e benedire la nuova Scuola Media St.Augustin - Lino.
11 aule, un ufficio, belle verande e spazi coperti: uno spettacolo di bellezza per una scuola che quest'anno accoglie circa 180 ragazzi e ragazze, provenienti da Bozoum e altre scuole, in un raggio di 160 km.
nel pomeriggio, giochi e gare per bambini e giovani...

Il lunedi mattina invece c'è stato il primo giorno di scuola a St-Augustin: cerimonia solenne dell'alzabandiera, canto dell'Inno nazionale, raccomandazioni del Direttore della scuola... e tutti in classe!

Scuola Media di Bozoum, classe di 6è A (prima media)

Scuola Media di Bozoum: in classe per il primo giorno di scuola

Scuola media di Bozoum

Žádné komentáře:

Okomentovat