úterý 1. listopadu 2011

Misionář…


Předevčírem byla Misijní neděle (Světový den pro misie), tisíceré díky. Prožil jsem ten den v posteli s malárií…
Ale i toto je součástí celkového obrazu! Občas se to stane a nezbývá, než si zvyknout! Ani po dvaceti letech není malárie nic příjemného.  
Naproti tomu včera odpoledne byla mše s katechumeny: právě nám tu v Bozoum začaly hodiny katechismu, které každý rok zaměstnají čtyřicet katechetů starajících se o téměř 400 katechumenů. Chlapci, děvčata, mladí lidé i dospělí. Je to dlouhá cesta: pro chlapce a dívky se počítá se čtyřmi lety formace ke křtu, zatímco u dospělých doba přípravy trvá tři roky.
Dvakrát za týden se scházejí na hodinku katecheze ve čtvrtích nebo ve farnosti. Často opakují otázky a odpovědi, ale především jde o to, umožnit všem objevit a okusit krásu Boží. Jaké je to být jeho dětmi, co to znamená žít zde na zemi velkou milost být jím milováni… Dnes také proběhla porada profesorského sboru College sv. Augustina. První porada v polovině trimestru slouží především k tomu, podívat se na práci studentů, na jejich těžkosti a problémy. Začala v 15 hodin za deště a skončila v 18 hodin… také za deště. Ale je to opravdu pěkné moci sledovat chlapce a dívky, jak rostou. Jsou jako všichni chlapci a dívky na tomto světě – mají chuť chápat věci, růst, bojovat s francouzštinou, cizími jazyky, s čísly, s filozofií…; pokušení vzít to všechno zkratkou;… ale také mají vůli pracovat pro vlastní budoucnost.
Také toto je - spolu s malárií, katechismem, deštěm, školou - misie.

Žádné komentáře:

Okomentovat