pondělí 21. listopadu 2011

Dneska je slavnost Krista Krále

Tady v Bozoum máme jednu pěknou tradici: slavíme mši na hoře Binon, což to vrchol, který ční nad městem. Na vrcholku je Ježíšova socha, kterou tam nechal na podstavec umístit otec Vittorino, a to ve vzdáleném roce 1984. Po mši, slavené ve farnosti, pro ty, kteří se necítí na to, aby vyšli až na Binon, se tam v osm hodin vydáváme v dobré společnosti s ministranty.
Auto necháme blízko cisterny a vodovodu a pěšky se vydáváme směrem k vrcholku. Dvacet minut mezi trávou a kameny, a hle jsme v cíli (to jen tak … je to pouhých dvě stě metrů převýšení…). Odtud je pěkný výhled na Bozoum a jeho okolí. Vždycky se mi tu líbí: Ježíš, který žehná a ochraňuje město, se všemi obyvateli, ale žehná i těm, kteří tu jen procházejí, a ti o tom vlastně ani neví.
A přece je tady a na nikoho nezapomíná!
Evangelium nám připomíná poslední soud, při kterém budeme posouzeni ne podle toho, co jsme napsali, co jsme si mysleli, co jsme vytvořili, jak jsme se modlili nebo jak jsme slavili, ale na základě lásky.
Kterou jsme někdy projevili neznámým a bez toho, že bychom si to vlastně uvědomovali.
Ale je pěkné věřit tomu, že Bůh počítá se vším, i s tím, co děláme, aniž bychom o tom věděli, a aniž bychom věděli, že On sám byl ten chudý, ono dítě, ten, který trpí nebo ten, co potřebuje pomoc!
 
Dnes je ještě o jeden důvod k radosti více: papež je v Africe, v Beninu, kde odevzdal důležitý dokument: dopis, který shrnuje biskupskou synodu o Africe. Název tohoto dopisu je Africae munus:  Africký závazek.
Je pěkné vidět, že papež bere Afriku vážně.
Dopis začíná těmito slovy:
Africký závazek vůči Pánu Ježíši Kristu je vzácný poklad, který svěřuji na počátku tohoto třetího tisíciletí biskupům, kněžím, trvalým jáhnům, zasvěceným osobám, katechetům a laikům tohoto kontinentu a blízkých ostrovů. Tato misie přináší Africe prohloubení křesťanského povolání. Zve ji žít odpuštění mezi lidmi a mezi společnostmi ve jménu Ježíšově a nabízí všem pokoj a spravedlnost v pravdě.
Pěknou slavnost Krista Krále!


Žádné komentáře:

Okomentovat