pondělí 21. listopadu 2011

Dneska je slavnost Krista Krále

Tady v Bozoum máme jednu pěknou tradici: slavíme mši na hoře Binon, což to vrchol, který ční nad městem. Na vrcholku je Ježíšova socha, kterou tam nechal na podstavec umístit otec Vittorino, a to ve vzdáleném roce 1984. Po mši, slavené ve farnosti, pro ty, kteří se necítí na to, aby vyšli až na Binon, se tam v osm hodin vydáváme v dobré společnosti s ministranty.
Auto necháme blízko cisterny a vodovodu a pěšky se vydáváme směrem k vrcholku. Dvacet minut mezi trávou a kameny, a hle jsme v cíli (to jen tak … je to pouhých dvě stě metrů převýšení…). Odtud je pěkný výhled na Bozoum a jeho okolí. Vždycky se mi tu líbí: Ježíš, který žehná a ochraňuje město, se všemi obyvateli, ale žehná i těm, kteří tu jen procházejí, a ti o tom vlastně ani neví.
A přece je tady a na nikoho nezapomíná!
Evangelium nám připomíná poslední soud, při kterém budeme posouzeni ne podle toho, co jsme napsali, co jsme si mysleli, co jsme vytvořili, jak jsme se modlili nebo jak jsme slavili, ale na základě lásky.
Kterou jsme někdy projevili neznámým a bez toho, že bychom si to vlastně uvědomovali.
Ale je pěkné věřit tomu, že Bůh počítá se vším, i s tím, co děláme, aniž bychom o tom věděli, a aniž bychom věděli, že On sám byl ten chudý, ono dítě, ten, který trpí nebo ten, co potřebuje pomoc!
 
Dnes je ještě o jeden důvod k radosti více: papež je v Africe, v Beninu, kde odevzdal důležitý dokument: dopis, který shrnuje biskupskou synodu o Africe. Název tohoto dopisu je Africae munus:  Africký závazek.
Je pěkné vidět, že papež bere Afriku vážně.
Dopis začíná těmito slovy:
Africký závazek vůči Pánu Ježíši Kristu je vzácný poklad, který svěřuji na počátku tohoto třetího tisíciletí biskupům, kněžím, trvalým jáhnům, zasvěceným osobám, katechetům a laikům tohoto kontinentu a blízkých ostrovů. Tato misie přináší Africe prohloubení křesťanského povolání. Zve ji žít odpuštění mezi lidmi a mezi společnostmi ve jménu Ježíšově a nabízí všem pokoj a spravedlnost v pravdě.
Pěknou slavnost Krista Krále!


Bandité v Bangkoku ...

Nelekněte se... tento týden jsem v Thajsku. Ani já sám tomu nemůžu uvěřit!

Byl jsem pozván, abych se zúčastnil konference o vzdělávání v nouzových situacích, která začala v úterý 8. listopadu a končí tento pátek ve 13:00.

Nás účastníků je přibližně sedmdesát z 15 různých zemí:

Kolumbie

Středoafrická republika

Demokratická republika Kongo

Pobřeží Slonoviny

Indie

Irák

Myanmar (bývalá Barma)
Nepál

Palestina

Pákistán

Filipíny

Jižní Súdán

Zimbabwe

Srí Lanka

Malajsie

Konferenci uspořádala organizace GCPEA (Světová Koalice bojující proti útokům na školství), která koordinuje vše, co se týká útoků na školy, vyučující a žáky.

Setkání s lidmi z různých států bylo velmi zajímavé, stejně jako dozvídat se, jak každý reaguje tváří tvář problémům a tragédiím a jak tyto problémy řeší.

Byl jsem vyzván, abych prezentoval práci prostředníka pro komunikaci s bandity. Tento zajímavý příběh napíšu i Vám. 

Pozvánku od banditů (povstalců) - to se nestává každý den

Dostal jsem strach, když jsem prostřednictvím starosty z Toumi dostal v červenci 2007 dopis, kterým mě žádali o setkání s nimi.

Banditi: víc než čtyři roky jsme žili kvůli nim ve strachu. Devítiměsíční studie malého počtu vesnic (29) pouze v našem regionu Ouham Pende odhalila 192 útoků ve vesnicích, 143 zraněných, 30 mrtvých, 27 znásilnění a 206 únosů. Banditi unášeli osoby, zvláště mladé a děti, za které žádali výkupné. To byl pak důvod vysokého počtu uprchlíků (počet obyvatel města Bozoum stoupl z 16.000 na 28,000). Většina škol byla zavřených, protože rodiče nechtěli riskovat další únosy.

V roce 2007 a 2008 jsme pomohli rodičům se zápisem dětí utečenců do škol v Bozoum a otevřeli jsme školu ve městě místo venkovských škol, které byly zavřeny a kam chodilo přes pět set zapsaných dětí.

A právě v této situaci jsem byl požádán o setkání s bandity. Chtěli nalézt "únikovou cestu" ze své situace, a tak mě požádali, abych se stal prostředníkem mezi nimi a vládou. Velmi dobře věděli, jak pracujeme s uprchlíky. Nikdy jsem nepřestal povzbuzovat lidi, aby jednali a neztráceli odvahu. Ve všech vesnicích jsem doporučoval dospělým, aby nedovolovali jen tak vstoupit třem či čtyřem ozbrojeným mužům do vesnic, aby zabíjeli, ubližovali, unášeli jejich děti... Také jsme se snažili o to, aby obyvatelé neopouštěli vesnice.

Když jsem dostal tento dopis, přemýšlel jsem, co budeme dělat. V první řadě jsem kontaktoval státní autority z hlavního města. Od prezidenta jsem dostal velmi pozitivní odpověď. Nekonec se tedy prvního setkání v Bozoum 31.7.2007 účastnil politický poradce prezidenta, vojenský poradce a šéf kabinetu. My čtyři v mém autě, bez ochrany a neozbrojení... Ale s velkou chutí nalézt nějaké řešení tohoto problému, ovšem i s velkým strachem... Dopředu jsme se o tom nedomlouvali, ale domnívali jsme se, že tam bude lepší jet neozbrojení a bez ochranky, abychom dokázali, že druhé straně věříme a předvedli dobrou vůli nalézt klidné řešení.

Toto první setkání se konalo v Toumi, v malé vesničce 75 km od Bozoum (475 km od hlavního města Bangui). Naštěstí jsme byli v dobré sestavě: dva Středoafričané, jeden Francouz, jeden Ital... Každý z nás s vlastními zkušenostmi a schopnostmi.

Hlavním cílem bylo pochopit, co vedlo tyto bandity žít takovýmto způsobem života, a proč kontaktovali zrovna nás, když se rozhodli pro změnu života. Většina z nich byli mladíci z Čadu, Nigeru, Kamerunu a Súdánu. Každý se svým příběhem. Všichni měli za sebou řadu let života násilí, únosů  a jiných zločinů, často se zapletli s drogami, alkoholem, problémy si ale přinášeli také z rodin... Jaká byla tedy jejich motivace, aby se zastavil koloběh násilí? Únava, nemoc, stesk po normálním rodinném životě, jisté morální důvody anebo výhrady svědomí či náboženské přesvědčení (téměř všichni byli muslimové).

Já, tím že jsem kněz, a tím pádem bez politických nebo vojenských předsudků, jsem se mohl svobodněji - na rozdíl od ostatních - vyjadřovat a říci jim, že to, co udělali, bylo velmi vážné a že jakákoliv odpověď na jejich požadavky (ať už ze strany vlády nebo nevládních organizací) nemůže být uspokojivá, pokud každá jejich akce či zločinné jednání nebudou ukončeny.

Myslel jsem si, že jsem byl příliš tvrdý, ale nakonec jsem vlastně splnil očekávání. A skutečně, po tomto setkání banditi přestali s útoky.

Na cestě ze setkání ... jsme byli živí a spokojenější než při cestě tam... Ale především jsme byli šťastní, že jsme mohli klidně pohovořit s těmito muži a také s obyvateli vesnice. Jejich požadavky? Především moci se vrátit domů, k jejich rodinám, bez toho, aby byli zablokováni nebo zatčeni. Měli také podivné podmínky (peníze či jiné), o kterých jsme se vyjádřili, že jsou neakceptovatelné. Vláda žádné peníze či něco podobného neposkytla. Dala jim akorát nějaké potraviny, aby jim pomohla, když už nekradli a neprováděli únosy (podpora v nezaměstnanosti...).

Průběžně jsme se vraceli k dalším diskuzím. Mezitím jsme hledali pomoc či radu na všech možných úrovních (EU, velvyslanectví, OSN, nevládní organizace), ale nikdo nechtěl či nemohl reagovat. Také koncept vlády nebyl jasný. My jsme uvažovali o tom, že bychom sjednotili bandity, a pak je poslali do jejich země, ale s jasnými podmínkami jak pro vlády jejich zemí, tak pro ně samé: pro bandity bylo podmínkou zůstat na jednom místě, neodcházet z něj a nevracet se ke zločinu.

V říjnu jsme nemohli uskutečnit další setkání ve škole v Toumi, protože škola byla obsazena žáky... to byl velký krok vpřed: vidět více než tři sta dětí ve škole, vidět vedle sebe lidi a bandity beze strachu bylo tak krásné! Také v ostatních vesnicích oblasti se situace uklidnila.

Toto sblížení umožnilo zlepšení situace v řadě dalších vesnic. Otevření škol mělo dvojí dopad:

·         studenti se mohli vrátit do školy (se vším, co obnáší "normální" život)

·         otevření školy přesvědčí rodiče, vládu i bandity k respektování toho, že i škola může podpořit proces usmiřování

Nakonec ale jedna událost v únoru 2008 způsobila neočekávaný zvrat událostí: jiná skupina banditů napadla konvoj aut a unesla dva lékaře. Vláda ale jako obvykle v podobných situacích nemohla dělat, že se nic neděje, ale musela zasáhnout vojensky, a to tak, že prohledala celou oblast. Bohužel ale nebyla vláda jednotná, a to je vždycky problém...

Někteří o ničem nevěděli, jiní odmítali poskytovat rozhovory... Velmi složitá záležitost!

Banditi se v tomto případě rozhodli se stáhnout, a tím se vyhnout nebezpečí. Mezitím se ve vesnicích vytvořily skupiny domobrany, kteří banditům zabránili v návratu. Skupiny domobrany se naštěstí většinou nechovaly násilnicky. Alespoň v Bozoum byly velmi dobře organizovány, měly svého předsedu, malý výbor, který dohlížel na radu vesnice. Utvořily se na základě toho, co mohly jako občané v takové situaci dělat, ale co bylo zákonem zakázáno. Předseda soudu, ale předpokládal jejich vznik. Zasahovaly také tam, kde se nedodržovala pravidla.

K povstalcům byl přístup v něčem podobný. Ale také víc komplikovaný, protože za vším byly i politické zájmy... Povstalci bojovali proti ústřední vládě. Jedná se o boj mezi vládní mocí a opozicí, ale často se nejednalo o nic jiného než o politickou hru: silový bod, možnost, jak se předvést jako ten silnější, nebo možnost jak se dostat k civilním úřadům, ministerským křeslům ... Některé požadavky jsou pochopitelné (škola, zdraví, ekonomická obnova, boj proti korupci...), ale jiné byly neproveditelné (podíl na moci, nová vláda, nové volby...). Někteří povstalci pocházeli z napadených vesnic: byli to ti nejproblémovější, kteří měli problém se zbytkem obyvatel, ale také mladí s malými vyhlídkami, u kterých může být povstání cestou k politickému vzestupu.Mezi rebely jsou i mladí idealisté, ale i osoby bez skrupulí, bez programu, tedy pokud se za takový nepočítá využití situace. K rebelům. Obyvatelé se tak často nacházeli mezi kladivem a kovadlinou: oběť jak rebelů, tak vojska. Cílem práce bylo tedy umožnit rozhovory mezi civilním obyvatelstvem, státními autoritami a rebely.Závěry:

První, co bych chtěl zdůraznit v tom, co jsme prožili a částečně ještě i prožíváme je to, že musíš věřit v mír. Je to obtížné, ale bez víry v člověka a v Boha se nic nepodaří...

Role kněze. Důležitou věcí je to, že jsem kněz, což znamená, těšit se značně neutrálnímu postavení, které ale umožňuje možnost rozsáhle pracovat pro lidi. Vše tím bylo usnadněno - byl tu respekt jak ze strany ozbrojených mužů, tak místních obyvatel a také civilních autorit.

Jasnost a korektnost v přístupu k věci. Další bod: být jasný a přímý. Neslibovat to, co je možné rozumně dostat. Nebát se povzbuzovat a přesvědčovat lidi,  že změna je možná.

Vůle obou stran jednat. Je důležité mít vážné partnery, zejména ze strany vlády. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl jednat s osobami, které měly skutečný zájem o dobro obyvatel. To ale vždy není možné.

Přesvědčit obyvatele. Ve Středoafrické republice jsou bohužel lidé zvyklí trpět. Ale když lidé pochopí, že o něco jde, že jsou to jejich děti, jejich ženy, kteří jsou ve hře, tak se něco může změnit.

Je třeba hledat kořeny násilí. Poslední lekce: některé problémy jsou výsledky a následky jiných problémů. Je k ničemu a také hloupé myslet si, že stačí řešit problémy tím, když jednoduše odstraníme symptomy zla. Povstání a banditi jsou následky, a práce musí být dobře udělána, zejména v oblasti vzdělání a v kvalitě vzdělání. V zemi s tolika těžkostmi, kde má mladý člověk pramalé možnosti nalézt práci nebo rozvíjet ekonomické, obchodní či zemědělské aktivity je jeho budoucnost téměř beznadějná. To je jeden z důvodů nestability a nedostatku bezpečí. Občas je zajímavější a snazší být mladým banditou nebo povstalcem než se pokusit o vybudování nějaké solidní kariéry, což je obtížné vzhledem k nízké úrovni školství... Je tedy důležité pracovat na vzdělání a na kvalitě vzdělání. To platí pro všechny: pro stát, nevládní organizace, občanskou společnost....

Je tu plno práce!

úterý 1. listopadu 2011

Misionář…


Předevčírem byla Misijní neděle (Světový den pro misie), tisíceré díky. Prožil jsem ten den v posteli s malárií…
Ale i toto je součástí celkového obrazu! Občas se to stane a nezbývá, než si zvyknout! Ani po dvaceti letech není malárie nic příjemného.  
Naproti tomu včera odpoledne byla mše s katechumeny: právě nám tu v Bozoum začaly hodiny katechismu, které každý rok zaměstnají čtyřicet katechetů starajících se o téměř 400 katechumenů. Chlapci, děvčata, mladí lidé i dospělí. Je to dlouhá cesta: pro chlapce a dívky se počítá se čtyřmi lety formace ke křtu, zatímco u dospělých doba přípravy trvá tři roky.
Dvakrát za týden se scházejí na hodinku katecheze ve čtvrtích nebo ve farnosti. Často opakují otázky a odpovědi, ale především jde o to, umožnit všem objevit a okusit krásu Boží. Jaké je to být jeho dětmi, co to znamená žít zde na zemi velkou milost být jím milováni… Dnes také proběhla porada profesorského sboru College sv. Augustina. První porada v polovině trimestru slouží především k tomu, podívat se na práci studentů, na jejich těžkosti a problémy. Začala v 15 hodin za deště a skončila v 18 hodin… také za deště. Ale je to opravdu pěkné moci sledovat chlapce a dívky, jak rostou. Jsou jako všichni chlapci a dívky na tomto světě – mají chuť chápat věci, růst, bojovat s francouzštinou, cizími jazyky, s čísly, s filozofií…; pokušení vzít to všechno zkratkou;… ale také mají vůli pracovat pro vlastní budoucnost.
Také toto je - spolu s malárií, katechismem, deštěm, školou - misie.

Cestování a další…la strada tra Bozoum e Bocaranga
Promiňte mi moje odmlčení! Kromě lenosti… jsem nic nepsal mimo jiné i proto, že jsem byl na cestách… Minulý týden jsem byl v Bouaru (vzdáleného 250km), kde jsme se setkali s odpovědnými činiteli Charity z některých místních farností. Charitu výstižně popisují slova papeže Pavla VI.: „Charita jsou ruce, kterými jedná srdce církve.“ Občas se stává, že se Charita směšuje s jinými organizacemi, protože se často angažuje v mnoha důležitých a potřebných projektech. Ale Charita je především úsilím všech křesťanů svědčit o lásce a vyzařovat lásku, kterou jsme dostali od Boha. Proto je tak důležitý farní rozměr Charity, kde se s pozorností, nasloucháním a pracovitostí pomáhá těm, kdo to potřebují.
Tento týden jsem se ve středu kolem půl druhé vypravil na sever. Cesty jsou skutečně špatné, zvláště v tomto období dešťů… Do 205 km vzdáleného Ngaoundaye jsem dorazil kolem půl sedmé. Smyslem této cesty bylo setkat se s družstevníky, s muži a ženami, kteří pracují v různých oborech (zemědělství, obchod, výroba mýdel nebo potravin) a vysvětlit jim význam spoření a úvěrů. Tady v Bozoum máme spořitelnu a rádi bychom otevřeli další tři pobočky: v Ngaoundaye, v Ndim a v Koui.
Ve čtvrtek ráno proběhlo setkání v Ngaoundaye a kolem jedenácté jsem už byl na odjezdu do Ndim. Zde jsme se potkali s paní starostkou a s několika odpovědnými činiteli a kolem třetí odpoledne jsme se vydali do Bocaranga. Zde jsem přespal v Mission Catholique a včera, tj. v pátek, jsem v půl sedmé vyjel směr Koui, kam jsme dorazili kolem osmé (40 km silnice za hodinu a půl… a můžu vás ujistit, že kvůli dopravní zácpě to nebylo!!!). Zde jsme se setkali se sultánem!!! Ten nám ukázal pozemky, které by rád dal k dispozici pro stavbu spořitelny. Pak jsme se setkali s muži a ženami z Koui. Je to zajímavá oblast, kde svého času byl statek, který produkoval mléko, a mlékárna, která denně zpracovala 2000 litrů mléka! Zdá se to jako sci-fi a při tom se jedná o záležitost starou 40 let…
V jedenáct odjíždíme do Bocaranga, a pak se vracím do Bozoum, úplně přesně, abych stihl pěknou přeháňku… Po cestě si se zálibou prohlížím školy, které se pomalu a jako by stydlivě začínají zase otevírat… a to s měsíčním zpožděním… zastavím se, abych si jednu prohlédl. Tvoří ji tři chýše, z nichž jedna je přikrytá plachtou… ale děti tam jsou a čekají až učitel začne hodinu.
riunione a Koui per la nuova Cassa di Risparmio

Riunionce con la Cassa Mutuelle di Ngaundaye
.

Svátek sv. Michaela 2011

Sv. Michael je patronem farnosti v Bozoum, která byla založena roku 1927 francouzskými misionáři. Každý rok tento svátek slavíme poslední zářijovou neděli. Je to také okamžik, kdy znovu začínáme s pastorační činností (ale nejen s ní).
Svátku předcházejí okamžiky modlitby a přemýšlení, které se tento rok zaměřily na Slovo Boží.
24.9., v sobotu, jsme ráno slavnostně otevřeli pobočku spořitelny v Bozoum. Její vybudování jsme zahájili před třemi roky, abychom mohli zajistit bezpečnost pro úspory a abychom stimulovali ekonomiku malými půjčkami. V současnosti máme 735 členů, kteří zde mají úspory ve výši skoro 45 tisíc euro. Během roku a půl byly vydány půjčky téměř za 40 tisíc euro a zpoždění při vracení částek je menší než 4%.
V sobotu odpoledne byl prostor pro malou pouť a pro zpovědi. V neděli ráno jsme pak slavili eucharistii, velmi procítěnou, temperamentní …a plnou tance!
Hned po mši jsem sešli dolů, abychom slavnostně otevřeli a požehnali novou školu - College sv. Augustina. Jedenáct tříd, jedna kancelář, pěkné terasy a krytá místa: takto krásně se prezentuje škola, která přijme kolem 180 chlapců a dívek. Přišli ze škol z Bozoum i z jiných škol v okolí, z okruhu 160 km. Odpoledne – hry a soutěže pro děti a mladé…
V pondělí se pak poprvé učilo ve škole sv. Augustina: slavnostní ceremonie vztyčení státní vlajky, zpěv národní hymny a projev ředitele školy zahájily výuku.     


La Filiale n°1 della Cassa di Risparmio di Bozoum


Subito dopo la Messa, siamo scesi ad inaugurare e benedire la nuova Scuola Media St.Augustin - Lino.
11 aule, un ufficio, belle verande e spazi coperti: uno spettacolo di bellezza per una scuola che quest'anno accoglie circa 180 ragazzi e ragazze, provenienti da Bozoum e altre scuole, in un raggio di 160 km.
nel pomeriggio, giochi e gare per bambini e giovani...

Il lunedi mattina invece c'è stato il primo giorno di scuola a St-Augustin: cerimonia solenne dell'alzabandiera, canto dell'Inno nazionale, raccomandazioni del Direttore della scuola... e tutti in classe!

Scuola Media di Bozoum, classe di 6è A (prima media)

Scuola Media di Bozoum: in classe per il primo giorno di scuola

Scuola media di Bozoum